Audiologieboek
Home  |   NVA  |   Print deze pagina  |    |     
 Titel: 1.1.1(1). Niet goed horen, wat is dat?
 Auteur: Kapteijn
 Revisie: 2007

1.1.1(1). Niet goed horen, wat is dat?

Als men zich afvraagt of men wel voldoende hoort, hetzij met één oor, hetzij met beide, zijn er enkele urgente vragen:


  • Is er echt iets mis met het gehoor?
  • Hoe erg is het?
  • Waar komt het door?
  • Wat is er aan te doen?

Er zijn veel mensen die niet goed kunnen horen, maar zij hebben niet allemaal een zelfde gehoorverlies. Er zijn belangrijke verschillen, niet alleen in de ernst van de slechthorendheid maar ook in de aard van het minder goed horen. We onderscheiden verschillende aspecten van niet goed horen b.v. het niet kunnen horen van zachte geluiden maar ook het wel horen van geluid maar niet kunnen herkennen wat het is en ook het wel horen maar niet verstaan. Deze aspecten van het horen noemen we hoorfuncties. Bij een klacht over niet goed horen kunnen er dus nog grote verschillen tussen slechthorende personen aangetroffen worden.


Over slechthoren zijn veel vragen te stellen. We kunnen al deze vragen niet zo maar even beantwoorden. De antwoorden vormen een onderdeel van het Nederlands Leerboek Audiologie


Het Nederlands Leerboek Audiologie
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan heeft de Nederlandse Vereniging voor Audiologie het initiatief genomen om een Nederlandstalig leerboek voor audiologie tot stand te brengen.


Het boek bestaat uit drie lagen.


  • Niveau 1 is bedoeld als een eerste informatie voor personen die iets van het gehoor en gehooronderzoek willen weten.
  • Niveau 2 is bedoeld als leerboek en naslagwerk voor personen die al een basis kennis hebben.
  • Niveau 3 bevat specialistische informatie over bepaalde onderwerpen en de toegang verloopt via niveau 2.

U leest nu in het eerste hoofdstuk van laag 1.


Het boek is systematisch opgezet. U kunt direct doorklikken naar dat onderdeel waar u de gezochte informatie waarschijnlijk wel kunt vinden.


Voor het beantwoorden van de vraag 'Niet goed horen, wat is dat?' kiezen we in laag 1 de volgende route:


Geluid Hoofdstuk 1.1.2
Hoe kun je geluid horen? Hoofdstuk 1.1.3
De belangrijkste klachten over niet goed horen Hoofdstuk 1.1.4
Welke tests kunnen het niet goed horen aantonen? Hoofdstuk 1.1.5
Oorzaken van slechthorendheid en behandelingsmogelijkheden Hoofdstuk 1.1.6
Doofheid en mogelijkheden tot communicatie. Hoofdstuk 1.1.7
Hoe kan het geluid aangepast worden met een hoortoestel? Hoofdstuk 1.1.8
Welke verbeteringen van de geluidswaarneming zijn er naast het hoortoestel? Hoofdstuk 1.1.9
De organisatie van de hulpverlening aan slechthorenden Hoofdstuk 1.1.10

Als u informatie zoekt over een bepaald onderwerp b.v. een test of een ziektebeeld, dan kunt u op weg komen door de bovenstaande lijst van onderwerpen en hoofdstukken te gebruiken. Deze lijst is ook weergegeven in de linker (blauwe) balk op het beeldscherm. U kunt het hoofdstuk waar het gezochte onderwerp waarschijnlijk onder valt direct binnen gaan door met de muis op het bedoelde hoofdstuk daar te klikken. Aan het begin van elk hoofdstuk wordt in het kort aangegeven welke onderwerpen of tests achtereenvolgens worden besproken.


Desgewenst kan uitgebreidere informatie over een bepaald onderwerp gezocht worden op niveau 2 van het leerboek. Niveau 2 veronderstelt echter wel een zekere basiskennis van het oor en het gehooronderzoek. Het is ingedeeld in rubrieken die aangegeven staan op de horizontale balk aan de bovenkant van het beeldscherm. Bij het aanklikken van een rubriek wordt de eerste pagina daarvan op het scherm zichtbaar. Dit toont een lijst van de hoofdstukken waaruit weer het bedoelde kan worden aangeklikt.


De tekst van Niveau 1 is een bewerking van een boekje 'Slechthorendheid, stoornissen en gevolgen'.
Uitgave van Inmerc BV, Wormer, ISBN 906611-483-5.


© NVA leerboek 2000-2019 Privacy | Disclaimer | Copyright | Statistieken | Webredactie