Audiologieboek
Home  |   NVA  |   Print deze pagina  |    |     
 Titel: 11.1.2b(2). Schema Ordening van taaltests
 Auteur: Trudi de Koning en Pieter Lamoré
 Revisie: december 2017

Schema Ordening van taaltests naar taalaspect en leeftijd

 

FUNCTIES Pre- en
vroegverbaal
Tests 2;0 - 4;0 Tests 4;0 - 8;0 Tests 8;0 - 12;0 Tests 12;0 - 16;0
Rec Pro Rec Pro Rec Pro Rec Pro
Concentratie/luisterhouding
(voorwaarden)
Observatie
A1-1 - Spraakproductie (algemeen) T-TOS-PRO T-TOS-PRO
A1-2 - Articulatiestoornissen NAO (Logo-Art) NAO (Logo-Art) NAO (Logo-Art) NAO (Logo-Art)
A1-3 - Fonologische stoornissen

CELFPre-FONLBW
Fan-analyse
METAPHON
CELFPre-FONLBW
STTP-II-ADPsW


CELF4-NL-FONLBW

METAPHON
CELF4-NL-FONLBW
STTP-II-ADPsW


CELF4-NL-FONLBW


CELF4-NL-FONLBW
A2-1 - Auditief geheugen STTP-II-AG STTP-II-AG
T-TOS-AG
CELF4-NL-AG

T-TOS-AG
CELF4-NL-AG


CELF4-NL-AG
A2-2 - Auditieve discriminatie en analyse T-TOS-AD/SpP T-TOS-AD/SpP
A3 - Morfologie/syntaxis   STTB

CELFPre-GRAMM-R

STTP-II-ZO
CELFPre-GRAMM-P
STTB

CELF4-GRAMM-R
T-TOS-GRAMM-R

STTP-II-ZO
CELF4-GRAMM-P
T-TOS-GRAMM-P


CELF4-GRAMM-R
T-TOS-GRAMM-R


CELF4-GRAMM-P
T-TOS-GRAMM-P
   
A4 - Lexicon/semantiek CELFPre-LEXSEM-R
PPVT-III-NL

 

CELFPre-LEXSEM-P

STTP-II WO
CELF4-LEXSEM-R
PPVT-III-NL

T-TOS-LEXSEM-R
CELF4-LEXSEM-P

STTP-II WO
T-TOS-LEXSEM-P
CELF4-LEXSEM-R
PPVT-III-NL
CELF4-LEXSEM-P CELF4-LEXSEM-R
PPVT-III-NL
CELF4-LEXSEM-P
A5 - Pragmatiek NPT
STTP-II-VT
A5 - Communicatieve intenties CIO/EPV

Tabel I. Het schema is onderdeel van een concept hoofdstuk voor het Leerboek over de toepassing van taaltests in de diagnostiek van spraak en taalstoornissen. De informatie en de vormgeving van het schema zijn er op gericht de audiologische lezer een oriëntatie te bieden bij overleggen over kinderen met TOS. Auteurs: Pieter Lamoré en Trudi de Koning.

 

Terug naar het hoofdstuk 11.1.2 Klik hier.

 

 

© NVA leerboek 2000-2018 Privacy | Disclaimer | Copyright | Statistieken | Webredactie