Audiologieboek
Home  |   NVA  |   Print deze pagina  |    |     
 Titel: 11.1.2b(2). Schema Ordening van taaltests naar taalaspect en leeftijd
 Auteur: Trudi de Koning en Pieter Lamoré
 Revisie: oktober 2018

Schema voor de rangschikking van de taaltests volgens taalaspect en leeftijd

 

FUNCTIES Preverbaal Tests 2;0 - 4;0 Tests 4;0 - 8;0 Tests 8;0 - 12;0 Tests 12;0 - 16;0
Rec Pro Rec Pro Rec Pro Rec Pro
Concentratie/luisterhouding
(voorwaarden)
Observatie
A1-1 - Spraakproductie (algemeen) T-TOS-PRO T-TOS-PRO
A1-2 - Articulatiestoornissen NAO (Logo-Art) NAO (Logo-Art) NAO (Logo-Art) NAO (Logo-Art)
A1-3 - Fonologische stoornissen   METAPHON
FAN-analyse
STTP-II-PsW
CELFPre-FONLBW
  METAPHON

STTP-II-PsW
CELF4-NL-FONLBW
A2-1 - Auditief geheugen STTP-II-AG STTP-II-AG
T-TOS-AG
CELF4-NL-AG

T-TOS-AG
CELF4-NL-AG


CELF4-NL-AG
A2-2 - Auditieve discriminatie en
spraakperceptie
T-TOS-AD/SpP T-TOS-AD/SpP
A3 - Grammatica
(Morfologie en syntaxis)
  STTB

CELFPre-GRAMM-R

STTP-II-ZO
CELFPre-GRAMM-P
STTB

CELF4-GRAMM-R
T-TOS-GRAMM-R

STTP-II-ZO
CELF4-GRAMM-P
T-TOS-GRAMM-P


CELF4-GRAMM-R
T-TOS-GRAMM-R


CELF4-GRAMM-P
T-TOS-GRAMM-P
   
A4 - Lexicon/semantiek CELFPre-LEXSEM-R
PPVT-III-NL

 

CELFPre-LEXSEM-P

STTP-II-WO
CELF4-LEXSEM-R
PPVT-III-NL

T-TOS-LEXSEM-R
CELF4-LEXSEM-P

STTP-II-WO
T-TOS-LEXSEM-P
CELF4-LEXSEM-R
PPVT-III-NL
CELF4-LEXSEM-P CELF4-LEXSEM-R
PPVT-III-NL
CELF4-LEXSEM-P
A5 - Pragmatiek NPT
STTP-II-VT
CCC-2-NL


CCC-2-NL


CCC-2-NL
A5 - Communicatieve intenties CIO

Tabel I. Bovenstaand schema is onderdeel van Hfdst.11.1.2(2) van het Leerboek over de toepassing van taaltests in de diagnostiek van spraak en taalstoornissen. De informatie en de vormgeving van het schema zijn er op gericht de audiologische lezer een oriëntatie te bieden bij overleggen over kinderen met TOS. Auteurs: Pieter Lamoré en Trudi de Koning.

 

Terug naar het hoofdstuk 11.1.2 Klik hier.

 

 

© NVA leerboek 2000-2019 Privacy | Disclaimer | Copyright | Statistieken | Webredactie