Audiologieboek
Home  |   NVA  |   Print deze pagina  |    |     
 Titel: 7.3.4(2). Maatschappelijk functioneren - Organisaties
 Auteur: Lamoré
 Revisie: januari 2012

Inhoud:

7.3.4.1(2). Inleiding

7.3.4.2(2). Websites

 

7.3.4.1(2). Inleiding

Het doel van dit hoofdstuk in het Nederlands Leerboek Audiologie is links te bieden voor het verkrijgen van een beeld én informatie over het maatschappelijk functioneren van doven en slechthorenden. Meer specifiek gaat het erom:


 • Een indruk te geven van de wijze waarop doven en slechthorenden deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
 • Een overzicht te geven van de organisaties en instellingen waar doven en slechthorenden in dit maatschappelijk verkeer gebruik van maken, zowel op het gebied van de informatievoorziening als op sociaal gebied
 • Een indruk te geven van het nieuws dat doven en slechthorenden bereikt en van de wijze waarop zij op dat nieuws reageren

Omdat de informatie die hier bedoeld wordt heden ten dage uitgebreid beschikbaar is op Internet en daar telkens vernieuwd wordt is het niet zinvol deze te beschrijven in een hoofdstuk van dit leerboek. Er is daarom voor gekozen een overzicht te geven van websites op een aantal gebieden waarbinnen doven en slechthorenden functioneren en zich manifesteren. Een dergelijk overzicht van Nederlandstalige en buitenlandse websites is ook te vinden op http://www.handtheater.nl/. Het hierna volgende overzicht bevat achtereenvolgens de onderwerpen:


 1. Algemeen
 2. Cultuur
 3. Theater
 4. Educatie, opleidingen en cursussen
 5. Jeugd
 6. Diversen
 7. Cliëntgerichte websites

Voor het overzicht geldt dat de afbakening tussen de onderwerpen niet strikt is. De meeste op specifieke onderwerpen gerichte sites bevatten ook algemene informatie. Verder dient de lezer te bedenken dat er weliswaar sites specifiek voor doven zijn, maar dat veel van de hierna vermelde sites interessant zijn voor slechthorenden.


 


7.3.4.2(2). Websites

De websites die het beste aansluiten bij de in de vorige paragraaf vermelde doelstellingen zijn:


 1. Algemeen


  Nederlands

  • http://www.doof.nl. Deze site heeft als motto ‘de leukste ontmoetingsplaats voor doven en slechthorenden’ en bevat ‘sinds 1997 nieuws, informatie en amusement aan mensen met een auditieve beperking’. De organisatie van deze site geeft maandelijks een – gratis – e-mail krantje uit met nieuws en actuele informatie (redactie@doof.nl).
  • http://www.doven.eigenstart.nl. Startpagina voor dovenwereld (Nederland).
  • http://www.dovenschap.nl. Website van ‘de organisatie vóór en dóór doven’.
  • http://dovenwereld.boogolinks.nl. Startpagina voor dovenwereld (internationaal).
  • http://www.kentalis.nl/Kentalis_C01/ Koninklijke Kentalis is een samenwerking van de Effatha Guyot Groep, Viataal en Sint Marie.
  • http://www.ango.nl/. Website van ‘ANGO’, is een algemene landelijke organisatie van, voor en door mensen met een functiebeperking. Zij werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden zoals die zijn ontstaan als gevolg van die beperking.

  Buitenlands 2. Cultuur


  Nederlands


  Buitenlands 3. Theater


  Nederlands


  Buitenlands


 4. Educatie, opleidingen en cursussen


  Nederlands


  Buitenlands 5. Jeugd


  Nederlands


  Buitenlands 6. Diversen


  Nederlands

  • http://www.1-2-communicate.com. Site bevat allerlei interessante informatie over Nederlandse Gebarentaal, Nederlands met Gebaren, dovencultuur, media, toneelvoorstellingen, visuele muziek, communicatie op maat en workshops.
  • http://www.speciaal.nl. Deze website is een product van ‘Pragma - Equal Access’. Meer informatie over projecten waarin Pragma participeert, is te vinden op de website www.equalaccess.nl .
  • http://www.woordengebaar.nl. Woord & Gebaar is het enige onafhankelijke, landelijke dovenblad van Nederland.

  Buitenlands 7. Cliëntgerichte websites


  Meer cliëntgerichte websites (informatie en advies, maar de grens is niet scherp) zijn:

  • http://www.nvvs.nl. De website van de NVVS (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden) en de FOSS (Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak- en taalmoeilijkheden).
  • http://www.oorakel.nl. Een onderdeel van Koninklijke  Kentalis , waarbij de Nationale Hoorstichting en de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) in een vroeg stadium zijn betrokken (informatie en advies).
  • http://www.stichtingplotsdoven.nl. De ‘Stichting Plotsdoven’ is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.
  • http://www.fodok.nl. De FODOK is de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen. De FODOK is opgericht om de belangen van dove kinderen en hun ouders te behartigen. 
  • http://www.gebarencentrum.nl. Het Nederlands Gebarencentrum is het expertisecentrum op het gebied van cursussen en trainingen Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren en fungeert als coördinatiepunt voor activiteiten op het gebied van tweetalig onderwijs.
  • http://www.orenomtehoren.nl. ‘Deze speciale website is gemaakt om leerlingen van de basisschool (bovenbouw) en leerlingen in het voortgezet onderwijs (onderbouw) kennis te laten maken met het gehoor, slecht horen en doof zijn. Via deze website krijgen zij de mogelijkheid zelfstandig informatie te vinden en te gebruiken. Dit kan in de praktijk worden gebracht bij het maken van een werkstuk of de voorbereiding van een spreekbeurt. De informatie sluit aan bij de meest gebruikte lesmethoden voor het Natuuronderwijs’.
  • http://www.onici.be. Zeer breed opgezette en zeer goed gedocumenteerde website voor iedereen met een cochleair implantaat.
  •  


© NVA leerboek 2000-2019 Privacy | Disclaimer | Copyright | Statistieken | Webredactie