Audiologieboek
Home  |   NVA  |   Print deze pagina  |    |     
 Titel:  9.1.1(2). Vormen van revalidatie - Overzicht en indeling
 Auteur:  Lamoré
 Revisie:  mei 2015

Wanneer na onderzoek is vastgesteld dat iemands gehoor niet goed is en een diagnose is gesteld, zijn er een groot aantal mogelijkheden beschikbaar voor behandeling, afhankelijk van de aard en de ernst van het gehoorverlies. De meest voorkomende behandeling is het geluid zo goed mogelijk akoestisch aan te passen aan de onvoldoende functionerende oren. Dit gebeurt door middel van hoortoestellen. Wanneer dit niet mogelijk is, omdat het medisch ongewenst is dat de patiënt hoortoestellen gaat dragen, of omdat het gehoorverlies te groot is, zijn implantaten geïndiceerd. Dit kunnen respectievelijk beengeleidingsimplantaten zijn en cochleaire implantaten. In het eerste type implantaten worden de geluidstrillingen omgezet in mechanische trillingen van het bot en van de middenoorbeentjes. In de cochleaire implantaten worden de geluidstrillingen omgezet in elektrische impulsen die de gehoorzenuw stimuleren. In dit laatste geval is de behandeling niet alleen technisch en medisch van aard, maar is ook begeleiding noodzakelijk voor de patiënt om een goed resultaat te bereiken. Bij volwassenen kan men hier denken aan psychosociale begeleiding en bij kinderen aan hoortraining en onderwijs.


Alle hiervoor vermelde mogelijkheden vallen onder het begrip 'revalidatie' en komen in de voorliggende rubriek 'Revalidatie' aan de orde. Het eerste deel beschrijft de drie methoden van - technische - revalidatie: akoestisch, mechanisch en elektrisch, dus respectievelijk de luchtgeleidingshoortoestellen, de 'beengeleidingshoortoestellen' ('Bone Conduction Devices') en de cochleaire implantaten. Telkens worden eerst de technische principes en mogelijkheden besproken en daarna, in afzonderlijke blokken of hoofdstukken, de procedures voor de toepassing van die mogelijkheden en voor de evaluatie van de resultaten. De hoofdstukken kunnen onafhankelijk van elkaar gelezen en bestudeerd worden.


Het tweede gedeelte van Rubriek 9 is gewijd aan de verschillende vormen van begeleiding die er zijn bij gehoorproblemen, al dan niet in combinatie met prothetisering. Dit kunnen adviezen zijn over de mogelijkheden om de communicatie te verbeteren of te vergemakkelijken d.m.v. technische uitbreidingen op de aangepaste apparaten. Maar ook de mogelijkheden die er zijn om tinnitus (oorsuizen) te verminderen worden hier besproken. Psychosociale begeleiding is onderwerp van Onderdeel 9.8 en onderwijs van Onderdeel 9.9.


Tabel I vat de hiervoor beschreven indeling samen.


Mogelijkheden van Revalidatie    
     
Prothetisering Techniek Aanpassing
Luchtgeleidingshoortoestellen Onderdeel 9.2 Onderdeel 9.3
BCD's (beengeleidingsimplantaten) Hfdst.9.4.1 Hfdst.9.4.2
Cochleaire implantaten Hfdst.9.5.1 Hfdst.9.6.1 (in voorbereiding)
   
Behandelingen/begeleidingen  
Hulpmiddelen en behandelingen Onderdeel 9.7
Psychosociale begeleiding Onderdeel 9.8
   
Onderwijs Onderdeel 9.9

Tabel I. Indeling Rubriek 9 (overzicht onderwerp Revalidatie)© NVA leerboek 2000-2019 Privacy | Disclaimer | Copyright | Statistieken | Webredactie