Audiologieboek
Home  |   NVA  |   Print deze pagina  |    |    Zoeken  
I (max)   9.3.2.3 intensiteit waarbij in het spraakaudiogram de maximale score wordt bereikt
IC   9.2.4.6 Integrated Circuit schakeling met aantal transistoren, weerstanden en condensatoren
ICD ( presbyacusis lijnen)   7.2.6.2 internationaal vastgelegde leeftijdslijnen van presbyacusis
ICF-klassificatie   7.5.1.2 nieuwe indeling probleem: 1. functies / structuur 2. activiteiten, 3. participatie in samenleving
ICIDH   7.5.1.1 Internationaal Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps
iconische gebaren   7.3.1.2 uitbeeldende gebaren
icterus neonatorum   8.1.2.2 geelzucht bij pasgeborenen
identificatie spraakklank   10.2.1.4 herkennen van een spraakklank uit enkele alternatieven
idiosyncratisch   2.7.1.4 persoonsafhankelijke geluidsperceptie door individuele eigenschappen van het uitwendige oor
IFFT   9.2.5.3 Inverse Fast Fourier Transformatie: omzetten van discrete frequenties in digitaal signaal
IG meting   9.3.4.3 zie Insertion Gain meting
IHC   3.2.2.4 """Inner "" of inwendige of binnenste haarcellen van Corti"
IHL   2.7.1.3 Inside the Head Located: de geluidsbron wordt in het hoofd gelokaliseerd (bv Weber test)
IHO hoortoestel 1.1.8.7 9.3.3.1 In Het Oor toestel: hoortoestel dat geheel in de gehoorgang en de oorschelp wordt gedragen
IID Int.aural Int. Diff   6.2.2.4 Inter-aural Intensity Difference, verschil in intensiteit van zelfde stimulus in de twee oren
IIR   9.2.5.4 Infinite Impulse Response filters geven een onbeperkte output na een impulsvormige input
ijzerchelatoren   7.4.1.3 zouden bescherming geven tegen ototoxische werking van aminoglycosiden
ILD   2.7.1.2 Inter Aural Level Diff.: verschil in intensiteit van het signaal in het linker en het rechter oor
imipramine   7.4.1.2 antidepressivum (kan ototoxische werking hebben bij lang gebruik)
impairment (gehoor)   7.5.1.1 gehoorstoornis t.g.v.beschadiging, dus stoornissen in het gehoororgaan
impedantie   8.3.1.6 algemene term die de aangeeft welke weerstand (verzet) de flow (geluidsstroom) ondervindt
impedantie (elektrisch)   4.2.1.2 weerstand voor een elektrische stroom (of bewegend voorwerp) bij voortgang (zie ook 8.3.1.6)
impedantie geluidstrilling   4.2.1.3 weerstand die een geluidstrilling ervaart bij het voortlopen in een medium
impedantiemeter   8.3.1.2 apparaat gebruikt bij tympanometrie om beweeglijkheid van het trommelvlies te meten
impedantiemeting   4.2.1.4 zie tympanometrie
impedantietransformatie   4.2.1.2 voorziening of hulpstuk om de aanwezige impedantie beter te kunnen overwinnen
impulsresponsie   2.7.2.4 fysische meetmethode om zaalakoestiek te meten d.m.v. aanbieden van korte signaalpulsen
incidentie   7.4.1.1 percentage nieuwe gevallen van een bepaalde ziekte in een populatie in een periode
incus 1.1.3.3 3.2.1.3 zie aambeeld, 2e gehoorbeentje in het middenoor
inductielus   9.2.6.6 draadlus aangesloten op eindversterker zodat signaal als magnetisch veld aanwezig komt
inductieoorhanger   9.2.6.6 oorhanger met ingangsgevoeligheid voor variaties van magnetisch veld (luisterspoel)
inertia   8.3.1.6 trage massa
infaden   5.3.1.5 langzaam laten opbouwen van toonstootje
inferior   3.1.1.2 aan de onderzijde
infrarood-soloapparaat   9.7.1.4 draadloos soloapparaat dat geluid overbrengt via infraroodsignaal
infraroodsysteem 1.1.9.5 7.2.6.6 apparatuur om geluid (spraak) in de vorm van onzichtbaar licht van bron naar luisteraar te brengen
infrasoongeluid   5.2.1.1 periodieke laagfrequente trilling als geluid maar niet waarneembaar met het menselijk gehoor
ingangscompressie ha   9.2.2.3 compressieregeling aan de ingang van het toestel gestuurd door het ingangssignaal
inhibitie   6.1.1.2 excitatieonderdrukking
inion   4.5.3.3 plaats referentie elektrode op Os Occipitale (op het achterhoofd boven de nek)
innervatie   3.2.2.5 overdracht van zenuw informatie in een cel
inprentingvermogen   7.2.6.2 vermogen om gegevens op te slaan in het geheugen en ze na enige tijd weer te reproduceren
input related interf. Level   9.2.6.6 IRIL: maat voor storingsgevoeligheid van hoortoestel voor mobiele telefoons
inregeltijd (van AGC)) 1.1.8.3 9.2.4.8 tijdsverloop dat nodig is om AGC-werking in het hoortoestel effectief te doen functioneren
Insertion Gain   9.3.4.3 het verschil van het geluid ter plaatse van het oor en dat wat het trommelvlies wordt aangeboden
Insertion-gain meting   9.2.7.2 meetmethode om de geluidsweergave van hoortoestel te meten in gehoorgang
insert-telefoon   8.3.6.7 klein telefoontje dat in of vlak voor de gehoorgang geplaatst, het geluid aan het oor aanbiedt
inside head located   2.7.13 I.H. L. de geluidsbron wordt in het hoofd gelokaliseerd (bv Weber test)
in-situ response   9.2.7.2 meting geluidsweergave in vrije veld met hoortoestel met slangetje in de gehoorgang
instellen hoortoestel   9.3.3.4 afregelen van een hoortoestel op de karakteristieken van het te ondersteunen oor
insula   3.3.1.1 driehoekig verzonken deel tje van de cerebrale schors
integratie tijd   2.3.1.4 tijd die het oor nodig heeft om van een aangeboden geluid de volle luidheid op te bouwen
intensiteitcodering 1.1.2.2 6.2.2.2 verschijnsel dat het aantal afgegeven actiepotentialen is gerelateerd aan de sterkte van de toon
intensiteitsdiscrimin.   7.3.3.3 vermogen om kleine verschillen in intensiteit tussen overigens identieke geluiden te horen
intensity-image   2.7.1.3 een (tweede) waarneembare geluidsbron bij time-intensity trading proef
interactieproces   2.5.1.3 het op elkaar in laten werken van de informatie uit verschillende kanalen (bv Li en Re oor)
interaurale correlatie   2.7.2.4 mate van gelijkheid van waargenomen geluid in het linker en het rechter oor
interaurale verzwakking   8.3.2.3 de verzwakking waarmee een toon aangeboden op één oor wordt overgedragen naar het andere
interferentie   2.7.2.1 wederzijdse beïnvloeding
intermodulatie   5.3.1.6 aanbieden van twee tonen worden verschiltonen gegenereerd (zie ook 9.3.5.10)
intermodulatie vervorming   9.2.4(3) als naast twee aangeboden frequenties de output ook combinaties ervan bevat (nf1 + m f2)
intern   3.1.1.2 binnen een structuur
inter-subject-variatie   4.5.3.5 variatie van meetresultaten bij afname van de zelfde test bij andere overeenkomstige personen
intoxicatie   7.3.1.3 beschadiging ten gevolge van vergiftiging (bv chemische stoffen of medicamenten)
intracellulaire potentiaal   4.4.1.1 verschil in elektrische spanning tussen het interne van een cel en de buiten-omgeving
intra-subject-variatie   4.5.3.5 variatie in meetresultaten bij herhalingen van de zelfde test bij de zelfde persoon
intra-uterine   8.3.9.4 in de baarmoeder, voor de geboorte
intraveneus   7.2.4.5 inbrengen (inspuiten) in een bloedvat dus niet intramusculair (in een spier)
in-uitgangskarakteristiek   9.2.2.2 karakteristiek die het effect van een compressie regeling laat zien
invasief   8.3.8.1 meetmethode waarbij een naald of elektrode in het lichaam wordt gebracht
invers   8.3.1.6 tegenover gestelde
inverse FFT   9.2.5.3 Inverse Fast Fourier Transformatie: omzetten van discrete frequenties in digitaal signaal
inversie   5.2.1.2 tegenovergestelde nemen
inwendige haarcellen   3.2.2.4 percipierende zintuigcellen( van Corti) in het binnen oor, binnenste rij
inzet   2.5.1.3 start, aanvang van een (muziek)geluid
IOBK   9.9.1.4 In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters
ion   6.1.1.2 atoom met lading en dus een ladingdrager of geleider van elektrische stroom
ionenpomp   6.1.1.2 (kracht die zorgt voor) verplaatsing van kalium ionen door permeabele celwand
ipsilateraal 1.1.5.6 8.3.2.3 aan de zelfde zijde (van het hoofd)
IRIL   9.2.6.6 Input Related Interference Level: maat voor storingsgevoeligheid van HA voor mobieltjes
irissen   7.2.2.2 frontvlies van het oog rond de pupil opening
IROS 1.1.8.7 9.2.3.5 Ipsilateral Rooting of Signals methode om specifiek hoge tonen voor een oor te versterken
IROS-stukje 1.1.8.6 9.2.3.5 een oorstukje dat de gehoorgang goeddeels open laat gebruikt bij IROS aanpassing
ISO norm   2.2.2.1 Internationaal vastgestelde kwaliteitsnorm
ISO-dB norm   5.2.2.4 Internationaal vastgelegde norm voor voor geluidssterkte in audiometrisch domein
iso-foon   2.3.1.2 lijnen die voor verschillende frequenties de intensiteiten aangeven die even luid worden gehoord
isthmus   3.1.2.5 insnoering, smal deel tussen achterhersenen en middenhersenen
ITD Interaural Time Diff   2.7.1.2 Inter-aural Time-Difference, verschil in aankomsttijd van een geluid in de twee oren (ook 6.3.2.4)
© NVA leerboek 2000-2019 Privacy | Disclaimer | Copyright | Statistieken | Webredactie