Colofon

Realisatie (januari 2023)

Redactie:

  • Guido Cattani, MSc
  • dr. Sjaak F.L. Klis (bioloog)
  • dr. Cris Lanting (KFA)
  • dr. Vera F. Prijs (KFA)
  • dr. Bert van Zanten (KFA), hoofdredacteur

Advies en productie:

  • Websitenu.org

Copyright ©2000-2023 Nederlandse Vereniging voor Audiologie

  • Teksten uit dit leerboek mogen met bronvermelding worden overgenomen.
  • Figuren mogen alleen worden overgenomen na toestemming van de redactie (op een aantal figuren geldt auteursrecht van derden).

E-mail adres: info@audiologieboek.nl

Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H