Colofon

Realisatie (januari 2018)

Redactie:

 • drs. Raymond M. Bonnet (KNO-arts)
 • dr. Bas A.M. Franck (KFA)
 • dr. Sjaak F.L. Klis (bioloog)
 • dr. Vera F. Prijs (KFA)
 • dr. Bert van Zanten (KFA), hoofdredacteur

Advies en productie:

 • Ramona Pietersz

Auteurs, adviseurs en commentatoren (vanaf 2000):

 • ing. Michael P. Brocaar
 • prof. dr. ir. Joost Festen
 • drs. Pieter Goderie, KNO-arts
 • dr. Myrthe K.S Hol, KNO-arts – Otoloog
 • dr. Hayko B. Jonkhoff †, KNO-arts
 • dr. Theo S. Kapteyn †, oud-lid van de redactie
 • drs. Trudi de Koning, klinisch linguïst.
 • dr. Pieter J.J. Lamoré
 • prof. dr. Roel Ritsma †
 • dr. ir. Cas Smits
 • ir. Martijn Toll
 • dr. F.G. Wouterlood, illustraties en commentaar (anatomie)

Copyright ©2000-2019 Nederlandse Vereniging voor Audiologie

Niets uit dit Leerboek mag worden overgenomen tenzij met schriftelijke toestemming van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie.

E-mail adres: secretaris@ned-ver-audiologie.nl

Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H