1.1.6(1) Oorzaken van slechthorendheid en behandelingsmogelijkheden