1.1.7(1). Doofheid en mogelijkheden tot communicatie