1.1.9(1). Welke verbeteringen van de geluidswaarneming zijn er naast het hoortoestel?