2.1.1(2). Psychoakoestiek – Inleiding op Rubriek 2