3.1.1(2). Anatomie van het auditieve systeem – Inleiding – Terminologie – Overzicht