3.2.1(2). Anatomie van het uitwendige oor en het middenoor