3.2.1(3). Anatomie van het uitwendige oor en het middenoor