6.2.2(2). Informatieverwerking in het centrale auditieve systeem