7.2.10(2). De gevolgen van slechthorendheid voor het persoonlijk en maatschappelijk functioneren