7.2.11(2). De gevolgen van slechthorendheid voor het persoonlijk en maatschappelijk functioneren