7.5.1(2). Functieverlies – Het model ICIDH van de World Health Organisation