8.2.2(2). Otoakoestische emissies bij screening en diagnostiek