8.3.9(3). Hersenstamresponsies – Klinische toepassingen