9.1(2). Vormen van revalidatie – Overzicht en indeling