9.3.2(2). Anamnestische en audiometrische gegevens als basis voor de aanpassing van een luchtgeleidingshoortoestel