9.3.5(2). Het meten van monaurale foneemscores bij gebruik van hoortoestellen