9.3.5(3). Het meten van monaurale foneemscores bij gebruik van hoortoestellen