Disclaimer

Disclaimer

De Nederlandse Vereniging van Audiologie is zich ervan bewust dat er onvolkomenheden kunnen staan in dit Leerboek, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site. Op geen enkele wijze kan de Nederlandse Vereniging van Audiologie jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Als u onvolkomenheden/fouten in dit leerboek opmerkt, wilt u dan zo vriendelijk zijn om de redactie erop attent te maken, via info@audiologieboek.nl

Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H