CAI

Het Computer Articulatie Instrument is een computerprogramma voor het diagnosticeren van spraakstoornissen bij Nederlandstalige kinderen (leeftijdsgroepen 2-3 jaar en 4-6 jaar). Het instrument kan gebruikt worden voor een beoordeling van de spraakmotorische en de fonologische ontwikkeling.

Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H