CELF4-LEXSEM-R
 • Woordcategorieën receptief (WCR1): 5 t/m 7 jaar
  • Onderzoek naar de kennis van relaties tussen woorden (passieve woordenschat)
  • Bij afbeeldingen aangeven welke twee woorden verwant zijn
 • Woordcategorieën receptief (WCR2): 8 jaar en ouder
  • Onderzoek naar de kennis van relaties tussen woorden (passieve woordenschat)
  • Na mondeling aanbod van vier woorden aangeven welke twee woorden verwant zijn
 • Tekstbegrip (TB)
  • Onderzoek naar het begrijpen van een korte mondeling aangeboden tekst (eigen tekst per leeftijdsgroep)
  • Vragen beantwoorden over de aangeboden tekst
 • Semantische Relaties (SR); vanaf 9 jaar
  • Onderzoek naar het inhoudelijk begrijpen van zinnen.
  • Vragen over een zin (verbaal en visueel aangeboden) beantwoorden door uit 4 antwoordmogelijkheden de 2 juiste te kiezen
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H