CELF4-NL-AG
  • Cijfers Herhalen (CH)
    • Geheugen voor cijferreeksen, toenemend in lengte
    • Het zowel voorwaarts als achterwaarts herhalen van cijfers
  • Reeksen opsommen (RO)
    • Verwerken van auditieve en verbale informatie
    • Het noemen van de dagen van de week, de maanden, achterwaarts tellen etc.
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H