CELF4-NL-FONLBW
  • Identificeren van klanken, woorden, lettergrepen; herkennen en maken van rijmwoorden.
  • Uitvoeren van auditief aangeboden opdrachten.
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H