CELF-5-NL-GRAMM-P
 • Zinnen Formuleren (ZF): leeftijd 5;0- 18;11 jaar)
  • Onderzoek van de actieve zinsbouw
  • Bij een situatieplaat een passende zin vormen met een gegeven woord
 • Zinnen herhalen (ZH): leeftijd 5;0-18;11 jaar
  • Onderzoek naar het kunnen naspreken van zinsstructuren van toenemende grammaticale complexiteit
  • Nazeggen van door de testleider uitgesproken zin
 • Woordstructuur (WS): leeftijd 5;0-18;11 jaar
  • Onderzoek van de grammaticale vervoeging (van werkwoorden) en de verbuiging (van naamwoorden)
  • Bij een afbeelding een zin aanvullen met de gevraagde woordvorm
 • Zinnen Samenstellen (ZS): leeftijd 9;0-18;11 jaar
  • Onderzoek naar het kunnen vormen van zinnen vanuit visueel aangeboden woordgroepen
  • Combineren van woorden/woordgroepen tot goede zinnen in semantisch en grammaticaal opzicht.
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H