CELF-5-NL-LEXSEM-R
 • Woordcategorieën (WC): leeftijd 5;0-18;11 jaar
  • Onderzoek naar de kennis van relaties tussen woorden (passieve woordenschat)
  • Bij afbeeldingen en/of mondeling aanbod aangeven welke twee woorden verwant zijn
 • Tekstbegrip (TB): leeftijd 5;0-18;11 jaar
  • Onderzoek naar het begrijpen van een korte mondeling aangeboden tekst (eigen tekst per leeftijdsgroep)
  • Vragen beantwoorden over de aangeboden tekst
 • Semantische Relaties (SR): leeftijd 9;0-18;11 jaar
  • Onderzoek naar het inhoudelijk begrijpen van zinnen.
  • Vragen over een zin (verbaal en visueel aangeboden) beantwoorden door uit 4 antwoordmogelijkheden de 2 juiste te kiezen
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H