CELF-5-NL-Pragmatiek
  • Pragmatiekprofiel (PP): leeftijd 5;0-18;11 jaar (genormeerd)
    • Het beoordelen van communicatieve intenties en conversatievaardigheden
  • Checklist Pragmatiek in Activiteiten: leeftijd 9;0-18;11 jaar (niet genormeerd)
    • na 3 gezamenlijke spelactiviteiten het communicatief gedrag (nonverbaal en verbaal) van het kind beoordelen via een ckechklist.
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H