CELFPre-FONLBW
  • Identificeren van klanken, woorden, lettergrepen.
  • Uitvoeren van auditief aangeboden opdrachten.
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H