CELFPre-GRAMM-P
  • Woordstructuur (WS): leeftijd 3;0-6;11 jaar
    • Onderzoek naar de grammaticale vervoeging (van werkwoorden) en de verbuiging (van naamwoorden)
    • Bij een afbeelding een zin aanvullen met de gevraagde woordvorm
  • Zinnen Herhalen (ZH): leeftijd 3;0-6;11 jaar
    • Onderzoek naar het kunnen naspreken van zinsstructuren van toenemende grammaticale complexiteit
    • Nazeggen van door de testleider uitgesproken zin
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H