CELFPre-GRAMM-R
  • Zinnen Begrijpen (ZB), leeftijd 3;0-6;11 jaar
    • Onderzoek naar het begrijpen van zinnen
    • Een plaatje aanwijzen dat de aangeboden zin weergeeft
  • Begrippen en Aanwijzingen Volgen (BAV): leeftijd 3;0-6;11 jaar
    • Onderzoek naar het kunnen opvolgen van verbale instructies
    • Aanwijzen van voorwerpen in platenboek in de aangegeven volgorde
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H