CELFPre-LEXSEM-P
  • Actieve Woordenschat (AW): leeftijd 3;0-6;11 jaar
    • Onderzoek naar de Actieve Woordenschat (AW)
    • Benoeming van platen (ding, persoon, activiteit)
  • Woordcategorieën expressief (WC-E): leeftijd 4;0-611 jaar
    • Onderzoek naar de kennis van relaties tussen woorden (passieve woordenschat)
    • Bij afbeeldingen aangeven waarom twee woorden verwant zijn
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H