CELFPre-LEXSEM-P
  • Actieve Woordenschat (AW): 3-6 jaar
    • Onderzoek naar de Actieve Woordenschat (AW)
    • Benoeming van platen (ding, persoon, activiteit)
  • Woordcategorieën expressief (WCE): 4-6 jaar
    • Onderzoek naar de kennis van relaties tussen woorden(passieve woordenschat)
    • Bij afbeeldingen aangeven waarom twee woorden verwant zijn
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H