CELFPre-LEXSEM-R
  • Elementaire Concepten (EC): leeftijd 3;0-6;11 jaar
    • Onderzoek naar de kennis van eenvoudige talige begrippen
    • Aanwijzen van een plaatje uit vier afbeeldingen waarop het beoogde concept is afgebeeld
  • Woordcategorieën receptief (WCR): leeftijd 4;0-6;11 jaar
    • testen van woordenkennis door het aanwijzen van de voorwerpen/begrippen die bij elkaar horen
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H