METAPHON
  • Onderzoek van de fonologische ontwikkeling in woorden en onderzoek welke fonologische processen aanwezig zijn
  • Plaatjestest geeft de mogelijkheid tot screening of tot uitgebreid onderzoek; fonologische processen (in woorden) die een kind gebruikt worden vergeleken met de fonologische processen in de normale fonologische ontwikkeling
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H