NPT

Is geen algemene taaltest; het is de enige test waarmee de productieve pragmatiek gemeten kan worden bij kinderen van 4;0 tot 7;0 jaar. De test bestaat uit drie categorieën onderzoeken:

  • Communicatieve Functies (CF)
  • Conversatievaardigheden (CV)
  • Verhaalopbouw (VO)

Er wordt bij het testen gebruik gemaakt vaneen schaalmodel van een huis, een testmap met negen situatieplaten en aanvullend spelmateriaal. Om naast de onderzoekssituatie informatie te krijgen over de verbaal pragmatische vaardigheden in alledaagse situaties, bevat het instrument twee aanvullende vragenlijsten; een voor de ouder/ verzorger en een voor de leerkracht.

Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H