PPVT-III-NL
  • Meting van de receptieve woordenschat, het woordbegrip (WB).
  • Bij een keuze uit 4 de afbeelding aanwijzen die het verbaal aangeboden woord weergeeft.
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H