STTP-II-PsW
  • Onderzoek naar de fonologische verwerkingsvaardigheid door het laten nazeggen van bestaande en niet-bestaande woorden.
  • Het is een vrij taal-onafhankelijke test die zinvol kan zijn in het taalonderzoek bij meertalige kinderen.
  • Er zijn twee scores mogelijk: alle woorden (PsQ) en alleen pseudowoorden (PSQ2).
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H