STTP-II-ZO

Meting van deexpressievegrammaticale ontwikkeling; syntaxis en morfologie

  • Met een platenmap en met spelmateriaal lokt de testleider het kind uit om bepaalde zinsstructuren te gebruiken
  • De methodiek bestaat uit functionele imitatie van taalstructuren en uit het laten aanvullen van zinnen
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H