T-TOS-AD/SpP
  • Auditieve discriminatie: leeftijd 4;0-8;0 jaar – receptief
    • Onderzoek of minimale klankverschillen in woordparen gehoord worden
    • Na aanbod via PC-luidspreker maakt het kind een keuze door een en de twee symbolen (hetzelfde/verschillend) aan te klikken.
  • Woordherkenning: leeftijd 4;0-10;0 jaar – receptief of productief
    • Onderzoek of onvolledig uitgesproken woorden herkend worden
    • Na het aanbod via een PC-luidspreker noemt het kind het doelwoord; de testleider geeft digitaal aan: juist/niet juist.
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H