T-TOS-GRAMM-P
  • Woordvorming (leeftijd 4;0-10;0 jaar)
    • Toetsing van het toepassen van enkele morfologische regels (meervoud, vergelijkende en overtreffende trap, verleden tijd, voltooid deelwoord)
    • Via plaatjes en een aanvulzin wordt het kind uitgelokt de doelstructuur te zeggen.
  • Onthouden van zinnen (leeftijd 4;0-10;0 jaar)
    • Onderzoek naar het vermogen om zinsstructuren reproduceren die variëren van 9 tot 15 woorden
    • Na verbaal aanbod van testleider spreekt het kind de zin precies na
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H