T-TOS-GRAMM-R
 • Receptieve zinsbouw (4-8 jaar)
  • Toetsing van de kennis van de zinsbouw via een variatie aan syntactische categorieën (o.a. woordvolgorde, voorzetsels, persoonlijke voornaamwoorden, passief constructie, relatieve bijzinnen)
  • Plaatjes worden op het computerscherm, getoond gevolgd door de mondelinge aanbieding van een zin
  • Het kind maakt zelfstandig een keuze door een plaatje aan te klikken.
 • Grammaticabeoordeling (8-10 jaar)
  • Toetsing van de kennis van de correctheid van de zinsbouw (o.a. woordvolgorde, verbuiging, vervoeging, agreement)
  • Via de PC-luidspreker worden incorrecte en correcte zinnen aangeboden, het kind geeft digitaal aan of de zin goed of fout is.
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H