T-TOS-PRO
Via het naspreken van woorden, pseudowoorden en lettergrepen worden de vaardigheden van articulatie en spraakmotoriek gemeten. Er zijn drie subtests:
 • Woordrepetitie: 4;0-6;0 jaar, productief
  • Onderzoek naar de articulatievaardigheid van spraakklanken in uiteenlopende posities in woorden
  • Na aanbod via PC-luidspreker spreekt het kind het woord na; de testleider geeft digitaal aan: juist/niet juist
 • Pseudo-woordrepetitie: 4;0-10;0 jaar, productief
  • Onderzoek naar de articulatievaardigheid van spraakklanken in uiteenlopende posities in niet-bestaande woorden
  • Na aanbod via PC-luidspreker spreekt het kind het woord na, de testleider geeft digitaal aan: juist/niet juist
 • Diadochokinese: 4;0-10;0 jaar, productief
  • Onderzoek naar de vaardigheid in spraakmotoriek d.m.v. naspreken van reeksen betekenisloze lettergrepen
  • Na aanbod via de luidspreker spreekt het kind het woord na, de testleider geeft digitaal aan: juist/niet juist
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H