TOS-LEXSEM-R
  • Receptieve woordenschat: 4-10 jaar
    • Onderzoek naar de passieve woordenschat.
    • Bij vierplaatjes op PC-scherm wordt het doelwoord mondeling aangeboden via de PC-luidspreker; het kind maakt een keuze door een plaatje aan te klikken.
  • Impliciete betekenis 4-10 jaar
    • Onderzoek van het taaldenken via impliciete beweringen.
    • Bij twee situatieplaten op PC-scherm wordt de testzin uitgesproken; het kind kiest de bijbehorende situatieplaat via aanklikken.
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H