T-TOS-LEXSEM-R
  • Receptieve woordenschat: leeftijd 4;0-10;0 jaar
    • Onderzoek naar de passieve woordenschat
    • Bij vier plaatjes op PC-scherm wordt het doelwoord mondeling aangeboden via de PC-luidspreker; het kind maakt een keuze door een plaatje aan te klikken
  • Impliciete betekenis: leeftijd 4;0-10;0 jaar
    • Onderzoek van het taaldenken via impliciete beweringen
    • Bij twee situatieplaten op PC-scherm wordt de testzin uitgesproken; het kind kiest de bijbehorende situatieplaat via aanklikken
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H