Mededelingen

Mededelingen

Per 1 januari 2018 is er een nieuwe redactie aangetreden, Piet Lamoré heeft zich teruggetrokken en Bert van Zanten, Sjaak Klis en Raymond Bonnet hebben zich bij de rest van de oude redactie gevoegd, voor de huidige samenstelling zie onder Colofon.

Regelmatig ontvangt de reactie van het Leerboek van u als bezoekers vragen of opmerkingen over de inhoud van de hoofdstukken. Die e-mails beantwoorden wij zo snel mogelijk.

Wat betreft de meest gestelde vragen het volgende:

  • Er komt geen papieren uitgave van dit ‘Internetboek’.
  • Hoofdstukken of gedeelten daarvan en figuren uit het Leerboek kunnen geprint worden voor eigen gebruik (zie de aanwijzingen in de titelbalk). Bij gebruik in een verslag dient de bron vermeld te worden. Bij gebruik in een boek of op een website dient contact opgenomen te worden met onze redactie of met het bestuur van de NVA. Er komt geen faciliteit om direct in PDF te printen.
  • De hoofdstukken in het Leerboek worden regelmatig vernieuwd of aangepast. Fouten en foutjes blijven echter aanwezig. Met uw alertheid bewijst u ons een grote dienst.

1 augustus 2019

De redactie

email redactie: info@audiologieboek.nl

email bestuur van de NVA: secretaris@ned-ver-audiologie.nl

Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H