Oproep

OPROEP

Van tijd tot tijd krijgt de redactie van het Leerboek de vraag welke bijdrage(n) leden kunnen leveren aan de inhoud van het Leerboek. Een dergelijke aanbod juichen wij van harte toe. Om een indruk te geven van gewenste aanpassingen en toevoegingen, plaatsen wij op de homepage van het Leerboek hier een overzicht:

 • Lawaaibeschadiging (omgevingslawaai)
 • Principes en toepassingen van afbeeldingstechnieken: CT, MRI etc
 • Principes van elektrostimulatie (zoals bij CI)
 • Indicatiestellingen CI – overwegingen
 • Eenorigheid, gevolgen ervan en de mogelijkheden van CI daarbij
 • CI en muziek
 • CI en tinnitus
 • CI bilateraal, motivering meerwaarde
 • Meningitis
 • Meting en ijking van geluid
 • Bedrijfsaudiometrie
 • Otogenetica
 • Uitbreiding stamcelonderzoek

Het is niet noodzakelijk dat stukken aangeleverd worden als direct op de website plaatsbare hoofdstukken, maar wellicht hebt u stukken tekst over onderwerpen die passen in bovenstaand overzicht. Misschien hebt u ook stukken tekst uit voordrachten of rapporten die gemakkelijk uitgewerkt of aangepast kunnen worden. De redactie kan u daarbij advies geven.

De redactie van het Nederland Leerboek Audiologie.

email redactie: info@audiologieboek.nl

07-06-2018

Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H