Verantwoording van de illustraties

Verantwoording illustraties

Redactie: Tineke Kortleve

Versie: februari 2017
Het hierna volgende overzicht betreft de herkomst van de illustraties in het Leerboek Audiologie en van de toestemmingen die verkregen, c.q. aangevraagd zijn, om deze te plaatsen, zowel van de auteurs (of hun ‘Erven’) als van de uitgevers (of hun rechthebbenden). In de gevallen waarin deze niet (meer) te achterhalen waren, is de term ‘formule’ vermeld. De tekst van deze ‘formule’ is:

De redactie heeft – zonder succes – getracht rechthebbenden op deze figuur te achterhalen. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op enig recht, worden verzocht contact op te nemen met de redactie info@audiologieboek.nl.

Verschillende illustraties zijn afkomstig van websites. De herkomst van deze illustratie is niet altijd even duidelijk of gemakkelijk te achterhalen, omdat er vaak sprake is van ‘citaten’, of dat websites in een later stadium worden opgeheven.

Voor het nu geboden overzicht geldt dat de zoekactiviteiten, geheel in overeenstemming met de opzet van het Leerboek, nog doorgaan. Wanneer weer de nodige resultaten zijn verkregen wordt een nieuw versie van dit overzicht geplaatst.

Rubriek 1 Basiskennis

Rubriek Figuur Auteur Uitgever
 1.1.1(1)  Geen verantwoordingen
 1.1.2(1)  Fig.2  S.S. Stevens e.a.  Persombinatie N.V. Amsterdam
 Formule  Uitgever niet meer te achterhalen
 1.1.2(1)  Fig.3  W.A. van Bergeyk e.a.  Elseviers Natuurwetenschappelijke Pockets
 Formule  Toestemming
 1.1.3(1)  Fig.1  “Rasmussen   tekenaar”
 1.1.3(1)  Fig.2  W.A. van Bergeyk e.a.  Elseviers Natuurwetenschappelijke Pockets
 Formule  Toestemming
 1.1.3(1)  Fig.3  W.A. van Bergeyk e.a.  Elseviers Natuurwetenschappelijke Pockets
 Formule  Toestemming
 1.1.3(1)  Fig.4  T.S. Kapteyn  Inmerc BV Wormer
 Toestemming  Uitgever niet meer te achterhalen
 1.1.4(1)  Geen verantwoordingen
 1.1.5(1)  Fig.2  M. Rodenburg e.a.  Coutinho
 Toestemming  Toestemming
 1.1.6(1)  Geen verantwoordingen
 1.1.7(1)  Geen verantwoordingen
 1.1.8(1)  Geen verantwoordingen
 1.1.9(1)  Geen verantwoordingen
 1.1.10(1)  Fig.1a  Cochlear
 Toestemming
 1.1.10(1)  Fig.1b  Advanced Bionics
 Toestemming wordt aangevraagd
 1.1.10(1)  Fig.1c  Med-El
 Toestemming wordt aangevraagd
 1.1.10(1)  Fig.1d  Oticon Medical
 Toestemming wordt aangevraagd
 1.1.10(1)  Fig.2  Advanced Bionics
 Toestemming wordt aangevraagd
 1.1.10(1)  Fig.3  Cochlear
 Toestemming
 1.1.10(1)  Fig.4  Cochlear
 Toestemming
 1.1.10(1)  Fig.5  Cochlear
 Toestemming
 1.1.10(1)  Fig.6  Website
 Formule
 1.1.10(1)  Fig.7  Cochlear
 Toestemming
 1.1.10(1)  Fig.8  Cochlear
 Toestemming
 1.1.10(1)  Fig.9  Website
 Formule
 1.1.10(1)  Fig.10  Cochlear
 Toestemming
 1.1.11(1)  Geen verantwoordingen

Rubriek 2 Eigenschappen gehoor

Rubriek Figuur Auteur Uitgever
 2.1.1(2)  Geen verantwoordingen
 2.2.1(2)  Fig.2  M. Rodenburg  Bohn Stafleu van Loghum
 Toestemming  Toestemming
 2.3.1(2)  Fig.4  J.G. Snodgrass  “Scott
 Toestemming  Toestemming
 2.3.1(2)  Fig.5  W.A. Yost e.a.  Elsevier
 Toestemming  Toestemming
 2.3.1(3)  Fig.1  C. Elberling  Paper presented at UHA-Congress
 Toestemming  “Hamburg
 2.4.1(2)  Fig.2  M. Rodenburg  Stafleu Leiden
 Toestemming  Toestemming
 2.4.1(2)  Fig.3  B.C.J. Moore  Academic Press Inc.
 Toestemming  Toestemming
 2.4.1(2)  Fig.4  M. Rodenburg  Bohn Stafleu van Loghum
 Toestemming  Toestemming
 2.4.1(2)  Fig.6  R.J. Ritsma e.a.  Philips Technisch Tijdschrift
 Toestemming  Toestemming
 2.4.1(2)  Fig.10  F.A. Bilsen  Technische Hogeschool Delft
 Toestemming  Proefschrift
 2.4.1(3)  Fig.2  F.A. Bilsen  Technische Hogeschool Delft
 Toestemming  Proefschrift
 2.4.1(3)  Fig.3  B.C.J. Moore  Academic Press Inc.
 Toestemming  Toestemming
 2.4.1(3)  Fig.4  R.J. Ritsma e.a.  Philips Technisch Tijdschrift
 Toestemming  Toestemming
 2.4.1(3)  Fig.5  R.J. Ritsma e.a.  Philips Technisch Tijdschrift
 Toestemming  Toestemming
 2.5.1(2)  Fig.1  B.C.J. Moore  Academic Press Inc.
 Toestemming  Toestemming
 2.5.1(2)  Fig.3  J.H. Grose e.a.  American Institute of Physics for the
 Toestemming  Acoustical Society of America.
 Toestemming
 2.5.1(2)  Fig.4  A.W. Bronkhorst e.a.  American Institute of Physics for the
 Toestemming  Acoustical Society of America
 Toestemming
 2.5.1(2)  Fig.8  R. Plomp  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 2.6.1(2)  Geen verantwoordingen
 2.7.1(2)  Fig.1  J. Blauert  Hirzel & Verlag
 Toestemming  Toestemming
 2.7.1(2)  Fig.2  J. Blauert  Hirzel & Verlag
 Toestemming  Toestemming
 2.7.1(2)  Fig.3  Fedderson
 Formule
 2.7.1(2)  Fig.4  Mills
 Formule
 2.7.1(2)  Fig.6  J. Blauert  Hirzel & Verlag
 Toestemming  Toestemming
 2.7.1(2)  Fig. 8li  Damaske e.a.
 Formule
 2.7.1(2)  Fig.8re  J. Blauert  Hirzel & Verlag
 Toestemming  Toestemming
 2.7.1(2)  Fig.9  J. Blauert  Hirzel & Verlag
 Toestemming  Toestemming
 2.7.1(3)  Fig.3  J. Blauert  Hirzel & Verlag
 Toestemming  Toestemming
 2.7.1(3)  Fig.4  J. Blauert  Hirzel & Verlag
 Toestemming  Toestemming
 2.7.2(2)  Fig.1  J. Blauert  Hirzel & Verlag
 Toestemming  Toestemming
 2.7.2(2)  Fig.2  J. Blauert  Hirzel & Verlag
 Toestemming  Toestemming
 2.7.2(2)  Fig.3  J. Blauert  Hirzel & Verlag
 Toestemming  Toestemming
 2.7.2(2)  Fig.5  J. Blauert  Hirzel & Verlag
 Toestemming  Toestemming
 2.7.2(2)  Fig.6  J. Blauert  Hirzel & Verlag
 Toestemming  Toestemming
 2.7.2(2)  Fig.7  J. Blauert  Hirzel & Verlag
 Toestemming  Toestemming
 2.8.1(2)  Fig.3  J.P. Egan e.a.  American Institute of Physics for the
 Formule  Acoustical Society of America
 Toestemming
 2.8.1(2)  Fig.4  B. Scharf  Oorspronkelijke uitgever niet meer te
 Formule  achterhalen
 2.8.1(2)  Fig. 6  R. Feldtkeller e.a.  Hirzel & Verlag
 Formule  Toestemming
 2.9.1(2)  Fig.2  T. Houtgast e.a.  American Institute of Physics for the
 Toestemming  Acoustical Society of America
 Toestemming
 2.9.1(2)  Fig.4  R. Plomp  Tijdschrift Sociale Geneeskunde
 Toestemming  Toestemming webredacteur KNAW
 2.9.1(2)  Fig.5  R. Plomp  American Speech and Hearing Research
 Toestemming  Toestemming
 2.9.1(2)  Fig.6  I.M. Noordhoek  Proefschrift
 Toestemming
 2.9.1(2)  Fig.7  S.E. Kramer  Persoonlijke communicatie
 Toestemming
 2.9.1(3)  Fig.1  L.J. Sivian e.a.  Gebaseerd op data in Journal of Acoustical
 Formule  Society of America 1933;4:288-321
 2.9.1(3)  Fig.2  A.J. Duquesnoy  Proefschrift
 Toestemming

 

Rubriek 3 Anatomie

Rubriek Figuur Auteur Uitgever
 3.1.1(2)  Fig.1  W.A. Yost  Elsevier
 Toestemming  Toestemming
 3.1.1(2)  Fig.2  J.D. Durrant e.a.  The Williams & Wilkins Company
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 3.1.1(2)  Fig.3  “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 3.1.1(2)  Fig.4  H.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.1(2)  Fig.5  H.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.1(2)  Fig.6  F.H. Netter  Ciba Geigy Corp.
 Formule  Uitgever niet meer te achterhalen
 3.1.2(2)  Fig.1  H.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.2(2)  Fig.2  H.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.2(2)  Fig.3  H.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.2(2)  Fig.4  H.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.2(2)  Fig.5  H.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.2(2)  Fig.6  H.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.1(2)  Fig.1  “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 3.2.1(2)  Fig.2  “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 3.2.1(2)  Fig.3  F.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.1(2)  Fig.4  F.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.1(2)  Fig.5  “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 3.2.1(2)  Fig.6  F.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.1(2)  Fig.7  “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 3.2.1(2)  Fig.8  R.J. Roeser  Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.2.1(2)  Fig.9  W. Spalteholz  Oorspronkelijke uitgever niet meer te
 Formule  achterhalen
 3.2.1(3)  Fig.1  J.D. Durrant e.a.  The Williams & Wilkins Company
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 3.2.1(3)  Fig.2  F.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.1(3)  Fig.3  F.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.1(3)  Fig.4  R.J. Roeser  Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.2.2(2)  Fig.1  R.J. Roeser  Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.2.2(2)  Fig.2  F.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.2(2)  Fig.3  “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 Toestemming
 3.2.2(2)  Fig.4  F.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.2(2)  Fig.5  F.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.2(2)  Fig.6  “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 3.2.2(2)  Fig.7  F.H. Netter  Ciba Geigy Corp.
 Formule  Uitgever niet meer te achterhalen
 3.2.2(2)  Fig.8  “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 3.2.2(2)  Fig.9  Researchlaboratorium
 KNO UMC Utrecht
 Toestemming
 3.2.2(2)  Fig.10  F.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.2(2)  Fig.11  “Getekend nar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 3.2.2(2)  Fig.12  J.O. Pickles  “Uit: Pickles (2008)
 Toestemming  An introduction to the Physiology of
 “Hearing
 3.2.2(3)  Fig.1  “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 3.3.1(2)  Fig.1  R.J. Roeser  Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.3.1(2)  Fig.2  H.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.3.1(2)  Fig.3li  F.E. Musiek  Ter beschikking gesteld vanuit het
 Toestemming  “Anatomy Laboratory
 “Dartmouth Medical School
 3.3.1(2)  Fig.3re  J. Beatty  Brown & Benchmark
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 3.3.1(2)  Fig.4  R.J. Roeser  Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.3.1(2)  Fig.5  R.J. Roeser  Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.3.1(2)  Fig.6  R.J. Roeser  Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.3.1(2)  Fig.7  K. Brodmann  Zie Overige Verantwoordingen
 3.3.1(2)  Fig.8  H. Spoendlin  Sijthoff/Kluwer Academic Publ.
 Formule  Bij uitgever niet meer te achterhalen
 3.3.1(2)  Fig.9  “Bewerkt in voorbeeld naar W.B. Warr   1978″

 

Rubriek 4 Werking gehoor

Rubriek Figuur Auteur Uitgever
 4.1.1(2)  Fig.2  F.M. Wiener e.a.  American Institute of Physics for the
 Formule  Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.2.1(2)  Fig.2  J.D. Durrant  The Williams & Wilkins Company
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 4.2.1(3)  Fig.2  V. Nedzelnitsky  American Institute of Physics for the
 Toestemming  Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.1(2)  Fig.2  A.F. Ryan e.a.  “Lippincott
 Toestemming  Toestemming
 4.3.1(2)  Fig.3  E. de Boer  Elsevier
 Toestemming  Toestemming
 4.3.1(2)  Fig.5  S.M. Khanna e.a.  American Institute of Physics for the
 Formule  Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.1(2)  Fig.6  D.D. Greenwood  American Institute of Physics for the
 Toestemming  Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.1(2)  Fig.7  G. von Békésy  McGraw Hill
 Formule  Toestemming
 4.3.1(2)  Fig.10  J.O. Pickles  Elsevier
 Toestemming  Toestemming voor 1988 editie
 4.3.1.(2)  Fig.11  Website  Nog aan te vragen
 4.3.1(2)  Fig.12  J.O. Pickles  Elsevier
 Toestemming  Toestemming voor 1988 editie
 4.3.1(2)  Fig.13  Website  “Wadalaboratory Tohoku
 Toestemming
 4.3.1(2)  Fig.14  Website  Nog aan te vragen
 4.3.1(2)  Fig.15  J.O. Pickles  Elsevier
 Toestemming  Toestemming voor 1988 editie
 4.3.1(2)  Fig.16a  P.M. Sellick e.a.  American Institute of Physics for the
 Toestemming  Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.1(2)  Fig.16b  B.M. Johnstone e.a.  Elsevier
 Toestemming 2e auteur  Toestemming
 4.3.1(3)  Fig.1  A.J. Hudspeth e.a.  Publ. Academic Press London
 Toestemming  Toestemming
 4.3.1(3)  Fig.2  A.R. Cody e.a.  Blackwell Publ.
 Toestemming  Toestemming
 4.3.1(3)  Fig.3  P. Dallos e.a.  Rockefeller University Press
 Toestemming  Toestemming
 4.3.1(3)  Fig.4  B.N. Evans e.a.  Elsevier
 Toestemming 3e auteur  Toestemming
 4.3.1(3)  Fig.5  K. Baalbergen  Proefschrift
 Toestemming
 4.3.1(3)  Fig.6  B.M. Johnstone e.a.  Elsevier
 Toestemming 2e auteur  Toestemming
 4.3.2(2)  Fig.1  J.W. Horst
 Persoonlijke communicatie
 4.3.2(2)  Fig.2  D.T. Kemp  Springer
 Formule  Toestemming
 4.3.2(2)  Fig.3  R. Probst e.a.  American Institute of Physics for the
 Toestemming  Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.2(2)  Fig.4  R. Probst e.a.  American Institute of Physics for the
 Toestemming  Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.2(2)  Fig.5  R. Probst e.a.  American Institute of Physics for the
 Toestemming  Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.2(3)  Fig.1  V. Prijs  “Boerhaave Cursus
 Toestemming  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 4.3.2(3)  Fig.2  A.M. Brown e.a.  Elsevier
 Formule  Toestemming
 4.3.2(3)  Fig.3  V. Prijs  “Boerhaave Cursus
 Toestemming  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 4.4.1(2)  Fig.1  J.W. Hall e.a.  Delmar of Thompson Publishing
 Toestemming  Oorspronkelijke uitgever niet meer te achterhalen
 4.4.1(2)  Fig.2  R. Schoonhoven  “Boerhaave Cursus
 Toestemming  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 4.4.1(2)  Fig.3  P. Dallos  Elsevier
 Toestemming  Toestemming
 4.4.1(2)  Fig.4  I. Tasaki e.a.  American Institute of Physics for the
 Formule  Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.4.1(2)  Fig.5  “Website “”Journey into the World of Hearing”””  Toestemming
 4.4.1(2)  Fig.7  R. Schoonhoven  “Boerhaave Cursus
 Toestemming  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 4.4.1(3)  Fig.1  F.J. Antoli-Candela  “Uit: Boerhaave Cursus
 Formule  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 4.4.1(3)  Fig.2  J.J. Eggermont  Springer
 Toestemming  Toestemming
 4.5.1(2)  Fig.1  T.W. Picton e.a.  Redactie Clinical Neurophysiology
 Formule  Toestemming
 4.5.1(2)  Fig.2  E.H.J.F. Boezeman  “Boerhaave Cursus
 Formule  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 4.5.1(2)  Fig.3  J.J. Eggermont e.a.  Springer
 Toestemming  Toestemming
 4.5.1(2)  Fig.4  G.A. van Zanten  Persoonlijke communicatie
 Toestemming
 4.5.1(2)  Fig.5  J.J. Eggermont  Springer
 Toestemming  Toestemming
 4.5.1(2)  Fig.6  J.J. Eggermont e.a.  Elsevier
 Toestemming  Toestemming
 4.5.1(2)  Fig.7  G.A. van Zanten  Persoonlijke communicatie
 Toestemming
 4.5.1(2)  Fig.8  G.A. van Zanten  Persoonlijke communicatie
 Toestemming
 4.5.1(2)  Fig.9  J.J. Egggermont e.a.  Elsevier
 Toestemming  Toestemming
 4.5.1(2)  Fig.10  J.J. Egggermont e.a.  Springer
 Toestemming  Toestemming
 4.5.1(2)  Fig.11  J.J. Eggermont e.a.  Springer
 Toestemming
 4.5.1(3)  Fig.1  Website Wikipedia  Public domain
 4.5.2(2)  Fig.1  T.W. Picton e.a.  Int. Fed. of Clinical Neurophysiology
 Formule  Toestemming
 4.5.2(2)  Fig.2  Website Wikipedia  Public domain
 4.5.2(2)  Fig.3  A.J. Beynon  Proefschrift
 Toestemming  Proefschrift
 4.5.2(2)  Fig.5  R.K. Naatanen e.a.  Website
 Toestemming
 4.5.2(2)  Fig.6  F. Pulvermuller e.a.  Elsevier
 Toestemming  Toestemming
 4.5.2(2)  Fig.7  F. Pulvermuller e.a.  MRC Cognition and Brain Sciences
 Toestemming  Unit Cambridge
 Toestemming met vermelding artikel in
 Tijdschrift NeuroImage
 4.5.2(3)  Fig.1  Website  Courtesy of MEG International Services Ltd.
 Toestemming
 4.5.3(2)  Fig.1  C.S. van der Reijden  Proefschrift
 Toestemming
 4.5.3(2)  Fig.2  D.D. Brown e.a.  Journal of Nicolet Potentials
 Formule  Uitgever niet meer te achterhalen
 4.5.3(2)  Fig.3  Website Pilot Blankenfelde GmbH
 Toestemming
 4.5.3(2)  Fig.4  C.S. van der Reijden  Proefschrift
 Toestemming
 4.5.3(2)  Fig.5  H. Luts  Proefschrift
 Toestemming
 4.5.3(2)  Fig.6  S.L. Bell  British Journal of Anaesthesia
 Toestemming  Toestemming
 4.5.3(2)  Fig.7  H. Luts  Proefschrift
 Toestemming
 4.5.3(2)  Fig.8  H. Luts  Proefschrift
 Toestemming
 4.5.3(2)  Fig.9  A. Dimitrijevic e.a.  American Academy of Audiology
 Toestemming  Toestemming
 4.5.3(2)  Fig.10  H. Luts  Proefschrift
 Toestemming
 4.5.3(3)  Geen verantwoordingen
 4.6.1(2)  Algemene toestemming van auteurs
 en uitgevers

 

Rubriek 5 Geluidsleer

Rubriek Figuur Auteur Uitgever
 5.1.1(2)  Fig.3  J.D. Durrant e.a.  The Williams and Wilkins Company
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 5.1.1(2)  Fig.4  J.D. Durrant e.a.  The Williams and Wilkins Company
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 5.1.1(2)  Fig.6  Website
 Formule
 5.1.1(2)  Fig.10  Website Wikipedia  Public domain
 5.1.1(2)  Fig.16  M. Rodenburg  Reed Business
 Toestemming  Toestemming
 5.1.1(2)  Fig.17  M. Rodenburg  Reed Business
 Toestemming  Toestemming
 5.1.1(2)  Fig.18  J.D. Durrant e.a.  The Williams and Wilkins Company
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 5.1.1(2)  Fig.19  J.D. Durrant e.a.  The Williams and Wilkins Company
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 5.1.1(2)  Fig.20  C. van Gestel  Aprilis
 Toestemming  Toestemming
 5.2.1(2)  Fig.1  Website National Weather Service  Public domain
 U.S.A.
 5.2.1(2)  Fig.2  M. Rodenburg  Reed Business
 Toestemming  Toestemming
 5.2.1(2)  Fig.4  Webredactie Natuurkunde.nl  Website
 Toestemming
 5.2.1(2)  Fig.6b  Website
 Formule
 5.2.1(2)  Fig.6c  Website  Laboratorium Bouwfysica K.U. Leuven
 Toestemming
 5.2.1(2)  Fig.7  J.G. Roederer  Springer Verlag
 Toestemming  Toestemming
 5.2.1(2)  Fig.9  Rod Nave  Website
 Toestemming
 5.2.1(2)  Fig.10  J.D. Durrrant e.a.  The Williams and Wilkins Company
 Rechten berusten bij auteur
 5.2.1(2)  Fig.11  Website Wikimedia Commons  Public domain
 5.2.1(2)  Fig.14  Website Cito Portal
 Toestemming
 5.2.1(2)  Fig.17  “N.F. Comins   e.a.”
 Toestemming  Toestemming
 5.2.1(2)  Fig.18  J.D. Durrant e.a.  The Williams and Wilkins Company
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 5.2.1(3)  Fig.1  D.A. Bohn  Audio Engineering Society
 Formule  Toestemming
 5.2.1(3)  Fig.3  G. Vermeir  Website Laboratorium Bouwfysica K.U. Leuven
 Toestemming
 5.2.2(2)  Geen verantwoordingen
 5.2.2(3)  Geen verantwoordingen
 5.3.1(2)  Fig.1  G. Bloothooft  Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2)  Fig.2  G. Bloothooft  Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2)  Fig.3  G. Bloothooft  Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2)  Fig.4  G. Bloothooft  Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2)  Fig.5  G. Bloothooft  Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2)  Fig.6  G. Bloothooft  Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2)  Fig.8ab  J.D. Durrant e.a.  The Williams and Wilkins Company
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 5.3.1(2)  Fig.9ab  J.D. Durrant e.a.  The Williams and Wilkins Company
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 5.3.1(2)  Fig.11  G. Bloothooft  Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2)  Fig.12  D.A. Russell  Website
 Toestemming
 5.3.1(2)  Fig.16  Website
 Formule
 5.3.1(2)  Fig.18  M. Rodenburg + Websites (deels)  Bohn Stafleu van Loghum
 Toestemming  Toestemming
 5.3.1(2)  Fig.19  Werkboek Practicum Fonetiek 2004  Website
 Toestemming
 5.3.1(2)  Fig.20  J.D. Durrant e.a.  The Williams and Wilkins Company
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 5.3.1(2)  Fig.21  J.D. Durrant e.a.  The Williams and Wilkins Company
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 5.3.2(2)  Fig.1  M. Rodenburg  Reed Business
 Toestemming  Toestemming
 5.4.1(2)  Geen verantwoordingen
 5.5.1(2)  Fig.3  T. Houtgast e.a.  American Institute of Physics for the
 Toestemming  Acoustical Society of America
 Toestemming
 5.5.1(2)  Fig.4  T. Houtgast e.a.  American Institute of Physics for the
 Toestemming  Acoustical Society of America
 Toestemming
 5.5.1(3)  Geen verantwoordingen

 

Rubriek 6 Fysiologie

Rubriek Figuur Auteur Uitgever
 6.1.1(2).  Fig.1  J. Beatty  Brown & Benchmark
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 6.1.1(2)  Fig.2  A.R. Freeman  Little Brown & Co
 Formule  Toestemming
 6.1.1(2)  Fig.3  “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 6.1.1(2)  Fig.4  Website
 Formule
 6.1.1(2)  Fig.5  E.R. Kandel e.a.  Mc Graw Hill
 Toestemming  Toestemming
 6.1.1(2)  Fig.6  D. Purves e.a.  Sinauer Associates Inc.
 Toestemming  Toestemming
 6.1.1(2)  Fig.7  J. Klis  Research Laboratorium KNO Utrecht
 Toestemming  Toestemming
 6.1.1(2)  Fig.8a  Website Cambridge Univ. Science Magazine
 Toestemmming
 6.1.1(2)  Fig.8b  Research Laboratorium UMC Utrecht
 Toestemming
 6.1.1(2)  Fig.9a  J.O. Pickles e.a.  Academic Press
 Toestemming  Toestemming voor editie 1988
 6.1.1(2)  Fig.9b  A. Flock  Cold Spring Harbor Symp. on Quant Biology
 Formule  Toestemming
 6.1.2(2)  Fig.1  J.J. Guinan  N.v.t.
 Toestemming
 6.1.2(2)  Fig.2  J.J. Guinan  N.v.t.
 Toestemming
 6.1.2(2)  Fig.3A  J.J. Guinan  N.v.t.
 Toestemming
 6.1.2(2)  Fig.3B  J.J. Guinan  N.v.t.
 Toestemming
 6.1.2(2)  Fig.3C  I.J. Russell e.a.  American Institute of Physics for the
 Formule  Acoustical Society of America
 Toestemming
 6.1.2(2)  Fig.4  J.J. Guinan  N.v.t.
 Toestemming
 6.1.2(2)  Fig.5  J.J. Guinan  N.v.t.
 Toestemming
 6.1.2(2)  Fig.6A  R. Rajan  Hearing Research
 Toestemming  Toestemming
 6.1.2(2)  Fig.6B  R.Rajan  Brain Research
 Toestemming  Toestemming
 6.2.1(2)  Fig.1  “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 6.2.1(2)  Fig.2  F.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 6.2.1(2)  Fig.3  R.J. Roeser  Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 6.2.1(2)  Fig.4  “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 6.2.1(2)  Fig.5  Toestemming wordt aangevraagd  Toestemming wordt aangevraagd
 6.2.1(2)  Fig.6  F.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 6.2.1(2)  Fig.7  F.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 6.2.1(2)  Fig.8  T.S. Kapteyn  Proefschrift
 Toestemming
 6.2.1(2)  Fig.9  F.G. Wouterlood  Rechten berusten bij auteur
 Formule
 6.2.1(2)  Fig.10  F.H. Netter  Ciba Geigy Corp.
 Formule  Uitgever niet te achterhalen
 6.2.1(2)  Fig.11  “Website Wadalaboratory Tohoku   Japan”
 Toestemming
 6.2.1(2)  Fig.12  Formule  Ontleend aan Afd. Anatomie & Neurowetenschappen
 “VU Medisch Centrum
 6.2.1(2)  Fig.13  “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé   1979″
 6.2.2(2)  Fig.1  F.H. Netter  Ciba Geigy Corp.
 Formule  Uitgever niet te achterhalen
 6.2.2(2)  Fig.3  J.C. Adams  Wiley-Blackwell Publ.
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.4  E.F. Evans  Wily-Blackwell Publ.
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.5  J.E. Rose e.a.  American Physiological Society
 Formule  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.7  J.C. Adams  Wiley-Blackwell Publ.
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.8a+b  A.N. Popper e.a.  N.v.t.
 Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.9a+b  M.B. Sachs e.a.  American Institute of Physics for the
 Formule  Acoustical Society of America
 Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.9c  C.C. Blackburn  American Physiological Society
 Formule  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.10  Greenwood e.a.  American Institute of Physics for the
 Formule  Acoustical Society of America
 Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.11re  G. Ehret e.a.  Oxford University Press
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.12a  G. Ehret e.a.  Oxford University Press
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.12b  J.M. Goldberg e.a.  American Physiological Society
 Formule  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.13  G. Ehret e.a.  Oxford University Press
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.14  G. Ehret e.a.  Oxford University Press
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.16  G.Ehret e.a.  Elsevier
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.17  G. Ehret e.a.  Elsevier
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.18  Stiebler  Wiley-Blackwell Publ.
 Formule  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.19  J. Servière e.a.  Wiley-Blackwell Publ.
 Formule  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.21  G. Langner e.a  Thieme
 Toestemming  Toestemming wordt aangevraagd
 6.2.2(2)  Fig.22a+b  L.M. Aitkin e.a.  American Physiological Society
 Formule  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.23a  J.C. Middlebrooks  American Physiological Society
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.23b  A.N. Popper e.a.  Springer Verlag
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.24  J.C. Middlebrooks e.a.  The Journal of Neuroscience
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.25  M.H. Goldstein  Springer Verlag
 Formule  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.26  R. Rajan e.a.  Wiley-Blackwell Publ.
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.27  J.C. Middlebrooks e.a.  The Journal of Neuroscience
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.28  D.P. Phillips  Oxford University Press
 Toestemming  Toestemming
 6.2.2(2)  Fig.29  S.W. Cheung e.a.  American Physiological Society
 Toestemming  Toestemming
 6.2.3(2)  Fig.1  J. Beatty  Jackson Beatty Publ.
 Toestemming  Toestemming
 6.2.3(3)  Geen verantwoordingen
 6.3.1(2)  In voorbereiding

 

Rubriek 7 Ziekten van het oor

Rubriek Figuur Auteur Uitgever
 7.1.1(2)  Geen verantwoordingen
 7.1.2(2)  Fig.1  Website  Nog aan te vragen
 7.1.2(2)  Fig.2  U.S. National Library of Medicine  Website Genetics Home Reference
 Toestemming
 7.1.2(2)  Fig.3  U.S. National Library of Medicine  Website Genetics Home Reference
 Toestemming
 7.1.2(2)  Fig.5  U.S. National Library of Medicine  Website Genetics Home Reference
 Toestemming
 7.1.2(2)  Fig.6  B. Alberts e.a.  Garland Publishing New York
 Toestemming  Toestemming
 7.1.2(2)  Fig.7  U.S. National Library of Medicine  Website Genetics Home Reference
 Toestemming
 7.1.2(2)  Fig.8  H.L. Rehm
 Toestemming
 7.2.1(2)  Geen verantwoordingen
 7.2.2(2)  Fig.1  R.A. Chole  BC Decker Inc.
 Toestemming  Toestemming
 7.2.2(2)  Fig.2  F. Gaillard  Website Radiopaedia.org
 Toestemming
 7.2.2(2)  Fig.4li  R.A. Chole e.a.  BC Dekker Inc.
 Toestemming  Toestemming
 7.2.2(2)  Fig.4re  L. Feenstra e.a.  Boeringer en Ingelheim
 Toestemming  Uitgever niet meer te achterhalen
 7.2.2(2)  Fig.5li  M. Rodenburg  Stafleu
 Toestemming  Toestemming
 7.2.2.(2)  Fig.5re  P. Kraft  Philips Hearing Instruments
 Toestemming  Toestemming
 7.2.2(2)  Fig.6  R.A. Chole e.a.  BC Dekker Inc.
 Toestemming  Toestemming
 7.2.2(2)  Fig.7li  M. Rodenburg
 Toestemming  Toestemming
 7.2.2(2)  Fig.7re  P. Kraft  Philips Hearing Instruments
 Toestemming  Toestemming
 7.2.2(2)  Fig.8  Website KNOCare Ziekenhuis Haaglanden
 Toestemming
 7.2.2(2)  Fig.9li  A.J.C. Hazenberg e.a.  Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde
 Toestemming  Toestemming
 7.2.2(2)  Fig.9re  P. Kraft  Philips Hearing Instruments
 Toestemming  Toestemming
 7.2.2(2)  Fig.11  Duphar Nederland
 Uitgever niet meer te achterhalen
 7.2.2(2)  Fig.13  P.J.F.M. Loohuis  Proefschrift
 Toestemming
 7.2.2(2)  Fig.14  L.R. Lustig e.a.  Thieme
 Toestemming  Toestemming
 7.2.2(2)  Fig.15  Website North Western University USA
 Formule
 7.2.2(2)  Fig.16  G.L. Adams  Elsevier
 Toestemming  Toestemming
 7.2.3(2)  Fig. 1  R. Plomp  Tijdschrift Sociale Geneeskunde
 Toestemming  Toestemming webredacteur KNAW
 7.2.3(2)  Fig. 2  W. Soede  “Fidar Seminar
 Toestemming
 7.2.3(2)  Fig. 3  “K.S. Rhebergen   e.a.”
 Toestemming
 7.2.3(2)  Fig. 4  Getekend door K.S. Rhebergen
 7.2.3(2)  Fig. 5  S.E. Kramer  Proefschrift
 Toestemming
 7.2.3(3)  Geen verantwoordingen
 7.2.4(2)  Fig.1  H.J. Hoffman  BC Dekker Inc.
 Toestemming  Toestemming
 7.2.4(2)  Fig.2  Website
 Formule
 7.2.5(2)  Fig.1+2  D.R.M. Langers e.a.  Elsevier
 Toestemming  Toestemming
 7.2.5(2)  Fig.3a+b  J.J. Eggermont e.a.  Elsevier
 Toestemming  Toestemming
 7.2.5(2)  Fig.4  J.R. Melcher e.a.  American Physiological Society
 Toestemming  Toestemming
 7.2.6(2)  Fig.1  Website National Health Center for
 Health Statistics
 Toestemming
 7.2.6(2)  Fig.2  Eigen weergave van ISO 7029 data
 7.2.6(2)  Fig.3  Eigen weergave van ISO 7029 data
 7.2.6(2)  Fig.4  R. Plomp e.a.  Toestemming webredacteur KNAW
 Toestemming
 7.2.6(3)  Fig.1  Website
 Public domain
 7.2.6(3)  Fig.2  A. Wingfield e.a.  Website
 Toestemming
 7.2.6(3)  Fig.3  A.A. Zekveld  Ontleend aan voordracht KNO-vergadering VUmc 2012
 Toestemming
 7.2.6(3)  Fig.4  T. Koelewijn  Ontleend aan voordracht KNO-vergadering VUmc 2012
 Toestemming
 7.2.6(3)  Fig.5  A. Strouse Carter  Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 7.2.6(3)  Fig.6  R.A. Schmiedt  Springer Handbook of auditory research
 Toestemming  Toestemming wordt aangevraagd
 7.2.6(3)  Fig.7  Eigen weergave van ISO 7029 data
 7.2.7(2)  Fig.1  Timothy C. Hain – Northwestern Med. School  Website
 Toestemming
 7.2.7(2)  Fig.2  P.J.F.M. Loohuis  Proefschrift
 Toestemming
 7.2.8(2)  Geen verantwoordingen
 7.2.8(3)  Fig.1  B.L. Lonsbury-Martin e.a.  Lippincott Williams & Wilkins
 Toestemming  “”” Modified with permission from the authors”””
 7.2.9(2)  Fig.1  Website  Zie ook Overige Verantwoordingen
 7.2.10  Geen verantwoordingen
 7.3.1(2)  Geen verantwoordingen
 7.3.2(2)  Fig.1  Website
 Formule
 7.3.2(3)  Geen verantwoordingen
 7.3.3(2)  Fig.2  P.J.J. Lamoré e.a.
 Toestemming
 7.3.3(2)  Fig.3  P.J.J. Lamoré e.a.
 Toestemming
 7.3.3(3)  Geen verantwoordingen
 7.3.4(2)  Geen verantwoordingen
 7.4.1(2)  Geen verantwoordingen
 7.4.1(3)  Geen verantwoordingen
 7.4.3(2)  Fig.1  T. Houtgast e.a.  American Institute of Physics for the
 Toestemming  Acoustical Society of America
 Toestemming
 7.4.3(3)  Geen verantwoordingen
 7.5.1(2)  Geen verantwoordingen
 7.5.2(2)  Geen verantwoordingen

 

Rubriek 8 Diagnostiek

Rubriek Figuur Auteur Uitgever
 8.1.1(2)  Geen verantwoordingen
 8.1.2(2)  Geen verantwoordingen
 8.2.1(2)  Fig.1  Foto
 8.2.1(2)  Fig.2  Tekening Maartje v.d.Broek  Tijdschrift Lopgopedie en Foniatrie
 Toestemming
 8.2.2(2)  Fig.1  Powerpointpresentatie G.A. van Zanten  Website
 Toestemming
 8.2.2(2)  Fig.2  Powerpointpresentatie G.A. van Zanten  Website
 Toestemming
 8.2.2(2)  Fig.3  Powerpointpresentatie G.A. van Zanten  Website
 Toestemming
 8.2.2(2)  Fig.4  “Cursus Otoakoestische Emissies
 “Erasmus MC Rotterdam
 8.2.2(2)  Fig.5  G.A. van Zanten  Boerhave Cursus KNO-Audiologie
 Persoonlijke communicatie  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.2.2(2)  Fig.6  G.A. van Zanten  Boerhave Cursus KNO-Audiologie
 Persoonlijke communicatie  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.2.2(3)  Fig.1li  M.P. Gorga e.a.  American Institute of Physics for the
 Toestemming  Acoustical Society of America
 Toestemming
 8.2.2(3)  Fig.2  B.L. Lonsbury-Martin e.a.  Lippincott Williams & Wilkins (tijdschrift)
 Toestemming  Toestemming
 8.2.2(3)  Fig.3  B.L. Lonsbury-Martin e.a.  Annals Publishing Co.
 Toestemming  Toestemming
 8.2.2(3)  Fig.4  B.L. Lonsbury-Martin e.a.  Lippincott Williams & Wilkins
 Toestemming  “””Modified with permission from the authors”””
 8.2.3(2)  Fig.2  A.J. Boezeman  Boerhave Cursus KNO-Audiologie
 Formule  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.2.3(2)  Fig.3  J.F.C. van der Drift  Proefschrift
 Toestemming
 8.2.6(2)  Geen verantwoordingen
 8.2.6(3)  Geen verantwoordingen
 8.3.1(2)  Fig.1  M. Rodenburg e.a.  Coutinho
 Toestemming  Toestemming
 8.3.1(3)  Geen verantwoordingen
 8.3.2(2)  Geen verantwoordingen
 8.3.2(3)  Geen verantwoordingen
 8.3.3(2)  Geen verantwoordingen
 8.3.3(3)  Geen verantwoordingen
 8.3.4(2)  Geen verantwoordingen
 8.3.5(2)  Geen verantwoordingen
 8.3.5(3)  Geen verantwoordingen
 8.3.6(2)  Fig.1  K. Munro  Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming wordt aangevraagd
 8.3.7(2)  Geen verantwoordingen
 8.3.7(3)  Geen verantwoordingen
 8.3.8(2)  Fig.1  Tekening
 Hans van Beek
 8.3.8(2)  Fig.2  R. Schoonhoven e.a.  “Audiology and Neurotology
 Toestemming
 8.3.8(3)  Fig.1  R. Schoonhoven e.a.  Boerhaave Cursus KNO-Audiologie
 Toestemming  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.3.8(3)  Fig.2  R. Schoonhoven e.a.  Boerhaave Cursus KNO-Audiologie
 Toestemming  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.3.8(3)  Fig.3  R. Schoonhoven e.a.  Boerhaave Cursus KNO-Audiologie
 Toestemming  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.3.8(3)  Fig.4  E.F. Evans
 Ter beschikking gesteld door auteur
 8.3.8(3)  Fig.5  R. Schoonhoven e.a.  Boerhaave Cursus KNO-Audiologie
 Toestemming  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.3.8(3)  Fig.6  R. Schoonhoven e.a.  Boerhaave Cursus KNO-Audiologie
 Toestemming  “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.3.9(2)  Fig.1  J.F.C. van der Drift  Proefschrift
 Toestemming
 8.3.9(2)  Fig.2  J.F.C. van der Drift e.a.  Proefschrift
 Toestemming
 8.3.9(2)  Fig.3  M. Don e.a.  Annals ORL
 Toestemming  Toestemming
 8.3.9(2)  Fig.4  G.A. van Zanten
 Persoonlijke communicatie
 8.3.9(2)  Fig.5  J.F.C. van der Drift  Proefschrift
 Toestemming
 8.3.9(2)  Fig.6  J.F.C. van der Drift  Proefschrift
 Toestemming
 8.3.9(2)  Fig.7  J.J. Eggermont  S. Karger
 Toestemming  Toestemming
 8.3.9(2)  Fig.8  M. Don  Hearing Review
 Toestemming  Toestemming
 Toestemming  Toestemming
 8.3.9(2)  Fig.9  J.J. Eggermont e.a.  Springer
 Toestemming  Toestemming
 8.3.9(2)  Fig.10  J.J. Eggermont e.a.  Springer
 Toestemming  Toestemming
 8.3.10(2)  Geen verantwoordingen
 8.3.11(2)  Geen verantwoordingen
 8.3.11(3)  Geen verantwoordingen
 8.3.12(2)  Geen verantwoordingen
 8.3.13(2)  Geen verantwoordingen
 8.3.14(2)  In voorbereiding
 8.3.15(2)  Geen verantwoordingen
 8.4.1(2)  Fig.1  L.A. Werner e.a.  Springer
 Toestemming  Toestemming
 8.4.1(2)  Fig.2  J. Northern e.a.  Williams & Wilkins
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 8.4.2(2)  Geen verantwoordingen
 8.4.2(3)  Fig.1  D.P. Pascoe  The Danavox Jubilee Foundation
 Toestemming  Toestemming
 8.4.2(3)  Fig.2  D.P. Pascoe  The Danavox Jubilee Foundation
 Toestemming  Toestemming
 8.4.3(2)  Geen verantwoordingen
 8.4.3(3)  Geen verantwoordingen
 8.4.4(2)  Fig.3  Website
 Formule
 8.4.5(2)  Fig.1  J. Northern e.a.  Lippincott Williams & Wilkins
 Formule  Rechten berusten bij auteur
 8.4.6(2)  Fig.1  T.A.M. Crul  Afd. KNO Acad. Ziekenhuis Nijmegen
 Toestemming  Toestemming
 8.4.6(2)  Fig.2  A.F.M. Snik
 Persoonlijke communicatie
 8.4.6(3)  Geen verantwoordingen
 8.4.7(2)  Geen verantwoordingen

 

Rubriek 9 Revalidatie

Rubriek Figuur Auteur Uitgever
 9.1.1(2)  Geen verantwoordingen
 9.2.1(2)  Fig.2  H. Dillon  Thieme
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 9.2.1(2)  Fig.3  H. Dillon  Thieme
 Toestemming  Rechten berusten bij auteur
 9.2.2(2)  Geen verantwoordingen
 9.2.3(2)  Fig.2(1-5)  Medi-Technisch Lab. Formaat Haarlem  Website
 Toestemming
 9.2.3(2)  Fig.2(7)  Oticon Medical  Website
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.2.3(2)  Fig.3  “Uit: Audiology in Practice II-2   1985″
 Formule
 9.2.3(2)  Fig.4  “Uit: Audiology in Practice II-2   1985″
 Formule
 9.2.3(2)  Fig. 5  Bijdrage in ‘Cahiers de l’audicion’  “Uitgave Rexton
 Formule
 9.2.3(2)  Fig. 6  Bijdrage in ‘Cahiers de l’audicion’  “Uitgave Rexton
 Formule
 9.2.3(2)  Fig.7  “Uit: Audiology in Practice II-2   1985″
 Formule
 9.2.3(2)  Fig. 8  Bijdrage in ‘Cahiers de l’audicion’  “Uitgave Rexton
 Formule
 9.2.4(2)  Geen verantwoordingen
 9.2.5(2)  Geen verantwoordingen
 9.2.6(2)  Fig.1  D.P. Pascoe  The Danavox Jubilee Foundation
 Formule  Toestemming
 9.2.6(2)  Fig. 2  D.P. Pascoe  The Danavox Jubilee Foundation
 Formule  Toestemming
 9.2.6(2)  Fig. 8  M.C. Killion e.a.  N.v.t.
 Toestemming
 9.2.7(2)  Fig. 2  N.J. Versfeld  NVA presentatie 2012
 Toestemming (NVA)
 9.2.7(2)  Fig. 5  H.G. Mueller  The Singular Publishing Group
 Toestemming  Formule
 9.2.7(2)  Fig. 6  K. Munro  Internationale Presentatie Nottingham 2000
 Toestemming
 9.3.1(2)  Geen verantwoordingen
 9.3.2(2)  Geen verantwoordingen
 9.3.3(2)  Geen verantwoordingen
 9.3.3(3)  Fig. 1  S. Hoekman
 Persoonlijke communicatie
 9.3.3(3)  Fig. 2  D. Schwartz en D.P. Pascoe
 Eigen tekeningen
 9.3.4(2)  Fig. 2  N.J. Versfeld  NVA presentatie 2012
 Toestemming (NVA)
 9.3.4(2)  Fig. 5  H.G. Mueller  The Singular Publishing Group
 Toestemming  Formule
 9.3.5(2)  Fig. 4  E.H. Berger  Toestemming is aangevraagd
 Toestemming
 9.3.5(2)  Fig. 5  Getekend door de schrijvers van dit hoofdstuk
 op basis van de data van de auteurs
 9.3.5(3)  Fig. 2  A.J. Bosman  Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 9.3.5(3)  Fig. 3  K. Munro e.a.  British Journal Audiology
 Toestemming wordt aangevraagd  Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2)  Fig.1  R. Taghavi  Website
 Toestemming  Toestemming
 9.4.1(2)  Fig. 2  Cochlear
 Toestemming
 9.4.1(2)  Fig. 3  Cochlear
 Toestemming
 9.4.1(2)  Fig. 4  Cochlear
 Toestemming
 9.4.1(2)  Fig. 5  Oticon Medical
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2)  Fig.6  Cochlear  .
 Toestemming
 9.4.1(2)  Fig.7  Sophono
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2)  Fig.8  Sonitus Medical
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2)  Fig.9  Med-El
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2)  Fig.10a  Oticon Medical
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2)  Fig.10bc  Cochlear
 Toestemming
 9.4.1(2)  Fig.11  A.J. Bosman  Presentatie NVA 2014
 Toestemming (NVA)
 9.4.1(2)  Fig.12  A.J.Bosman  Presentatie NVA 2014
 Toestemming (NVA)
 9.4.1(2)  Fig.13  B. Håkansson  Scandinavian Audiology
 Toestemming  Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2)  Fig.14  L. Christensen  Journal of the American Academy of Audiology
 Toestemming  Compilatie van data door de auteurs van dit hoofdstuk
 9.4.1(2)  Fig.15  Med-El
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2)  Fig.16a  Cochlear
 Toestemming
 9.4.1(2)  Fig.16b  Mojallal et al.  H. Mojallal e.a.
 Toestemming  Toestemming
 9.4.2(2)  Fig.1  Cochlear
 Toestemming
 9.4.2(2)  Fig.2  A.F.M. Snik  Interne publicatie
 Toestemming
 9.4.2(2)  Fig.3  A.F.M.Snik  Interne publiatie
 Toestemming
 9.4.2(2)  Fig.4  Cochlear
 Toestemming
 9.4.2(2)  Fig.5  G. Cattani
 Plaatsing met toestemming van auteur
 9.5.1(2)  Fig.1  Cochlear
 Toestemming
 9.5.1(2)  Fig.2ab  Cochlear
 Toestemming
 9.5.1(2)  Fig.3a  Cochlear
 Toestemming
 9.5.1(2)  Fig.3b  Advanced Bionics
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(2)  Fig.3c  Med-El Opus2
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(2)  Fig.4a  Advanced Bionics
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(2)  Fig.4b  Cochlear
 Toestemming
 9.5.1(2)  Fig.5  Advanced Bionics
 Toestemming wordt aangevraagd  Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(2)  Fig.6  Cochlear  Interne publicatie
 Toestemming
 9.5.1(2)  Fig.7  Cochlear  Interne publicatie
 Toestemming
 9.5.1(2)  Fig.8  Cochlear  Interne publicatie
 Toestemming
 9.5.1(2)  Fig.9  B.S. Wilson e.a.  The Journal of Rehabilitation Research
 Toestemming  and Development
 9.5.1(2)  Fig.10  Gegevens verstrekt door Universitair
 Medisch Centrum Nijmegen
 9.5.1(2)  Fig.11  B.C.Wilson  Springer
 Toestemming  Toestemming
 9.5.1(2)  Fig.12  Med-El
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(2)  Fig.13  Med-El
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(2)  Fig.14  Med-El
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(3)  Geen verantwoordingen
 9.6.1  In voorbereiding
 9.7.1(2)  Fig.2  Productieinformatie
 9.7.1(2)  Fig.3  Productieinformatie
 9.7.1(2)  Fig.5  Productieinformatie
 9.7.1(2)  Fig.6  Productieinformatie
 9.7.1(2)  Fig.8  Productieinformatie
 9.7.1(2)  Fig.9  Productieinformatie
 9.7.1(2)  Fig.10  Productieinformatie
 9.7.1(2)  Fig.12  Productieinformatie
 9.7.1(2)  Fig.13  Productieinformatie
 9.7.1(2)  Fig.14  Productieinformatie
 9.7.1(2)  Fig.15  Productieinformatie
 9.7.2(2)  Geen verantwoordingen
 9.7.3(2)  Fig.1  W.F. House  All Hear
 Formule  Toestemming
 9.7.3(2)  Fig.2  M.J.H. Agterberg  Proefschrift
 Toestemming
 9.7.3(2)  Fig.3  K. Oshima e.a.  Website Blue Science
 Toestemming  Toestemming
 9.7.3(2)  Fig.4  “H.Y. Chang   D.J. Wong”
 Toestemming  “Community
 9.8.1(2)  Geen verantwoordingen  Toestemming
 9.8.2(2)  Geen verantwoordingen
 9.8.3(2)  Geen verantwoordingen
 9.8.4(2)  Geen verantwoordingen
 9.9.1(2)  Geen verantwoordingen
 9.9.2(2)  Geen verantwoordingen

 

Rubriek 10 Fonetiek

Rubriek Figuur Auteur Uitgever
 10.1.1(2)  Geen verantwoordingen
 10.1.2(2)  Fig.2  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.1.2(2)  Fig.3  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.1.2(2)  Fig.4  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.1.2(2)  Fig.5  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.1.2(2)  Fig.6  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.1.2(2)  Fig.7  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.1.2(2)  Fig.8  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.1.2(2)  Fig.9  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.1.2(2)  Fig.10  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.1.2(2)  Fig.11  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.1.2(2)  Fig.12  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.1.2(2)  Fig.13  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.2.1(2)  Fig.1  “Interne Publicatie No. 25   UVA 1969″
 Toestemming
 10.2.1(2)  Fig.2  “Interne Publicatie No. 25   UVA 1969″
 Toestemming
 10.2.1(2)  Fig.3  “Interne Publicatie No. 25   UVA 1969″
 Toestemming
 10.2.1(2)  Fig.4  “Interne Publicatie No. 25   UVA 1969″
 Toestemming
 10.2.1(2)  Fig.5  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.2.1(2)  Fig.6  S.G. Nooteboom e.a  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.2.1(2)  Fig.7  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.2.1(2)  Fig.8  S.G.Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.2.1(2)  Fig.9abc  A.M. Liberman e.a.  American Psychological Association
 Formule  Public Domain
 10.2.1(2)  Fig.10  A.C.M. Rietveld e.a.  Coutinho
 Toestemming  Toestemming
 10.2.1(2)  Fig.11  A.C.M. Rietveld e.a.  Coutinho
 Toestemming  Toestemming
 10.2.1(2)  Fig.12  A.C.M. Rietveld e.a.  Coutinho
 Toestemming  Toestemming
 10.2.1(2)  Fig.13  A.C.M. Rietveld e.a.  Coutinho
 Toestemming  Toestemming
 10.2.1(2)  Fig.14  A.C.M. Rietveld e.a.  Coutinho
 Toestemming  Toestemming
 10.2.1(3)  Geen verantwoordingen
 10.2.2(2)  Fig.1  L. Kaiser
 Formule
 10.2.2(2)  Fig.3  A.C.M. Rietveld e.a.  Coutinho
 Toestemming  Toestemming
 10.3.1(2)  Fig. 1  N.R. French e.a.  American Institute of Physics for the
 Formule  Acoustical Society of America
 Formule
 10.3.1(2)  Fig. 3  T.S. Kapteyn e.a.  “Uitgave Ned.Ver. voor Audiologie
 Toestemming  Toestemming
 10.3.1(2)  Fig.4  M. Taselaar  Proefschrift
 Toestemming
 10.3.1(2)  Fig.5  G.A. Miller e.a.  American Psychological Association
 onbereikbaar  Toestemming ‘with citation that the content
 is in the public domain’
 10.3.2(2)  Fig.1  A.C.M. Rietveld e.a.  Coutinho
 Toestemming  Toestemming
 10.3.2(2)  Fig.2  A.C.M. Rietveld e.a.  Coutinho
 Toestemming  Toestemming
 10.3.3(2)  Fig.1  F.L.E. Lecluse  Proefschrift
 Toestemming
 10.3.3(2)  Fig.2  A.C.M. Rietveld e.a.  Coutinho
 Toestemming  Toestemming
 10.3.3(2)  Fig.3  D.G. Miller e.a.  Presentatie Hamburg 2003
 Toestemming
 10.3.3(2)  Fig.4  S.G. Nooteboom e.a.  Van Gorcum
 Toestemming  Toestemming
 10.3.3(2)  Fig.5  M. Rodenburg  Reed Busines
 Toestemming  Toestemming
 10.3.3(2)  Fig.6  H.K. Schutte e.a.  Reed Business
 Toestemming  Toestemming
 10.3.3(2)  Fig.7  J.P.H. Pabon  Journal of Voice
 Toestemming  Toestemming
 10.3.3(2)  Fig.8  H.K. Schutte e.a.  Reed Business
 Toestemming  Toestemming
 10.3.3(2)  Fig.9  H.K. Schutte e.a.  Reed Business
 Toestemming  Toestemming

 

Rubriek 11 Spraak en taal

Rubriek Figuur Auteur Uitgever
 11.1.1(2)  Geen verantwoordingen
 11.1.1(3)  Geen verantwoordingen

 

Overige verantwoordingen

Rubriek Figuur Auteur Uitgever
 3.3.1(2)  Fig.7 en  “Brodmann   Korbinian (1868-1918)”
 7.2.9(2)  Fig.1  Duits neuroloog die een indeling ‘kaart’
 gemaakt heeft van de schors van de
 grote hersenen in 52 gebieden. De
 indeling is nog steeds in gebruik.
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H