Verantwoording van de illustraties

Verantwoording illustraties

Redactie: Tineke Kortleve

Versie: februari 2017
Het hierna volgende overzicht betreft de herkomst van de illustraties in het Leerboek Audiologie en van de toestemmingen die verkregen, c.q. aangevraagd zijn, om deze te plaatsen, zowel van de auteurs (of hun ‘Erven’) als van de uitgevers (of hun rechthebbenden). In de gevallen waarin deze niet (meer) te achterhalen waren, is de term ‘formule’ vermeld. De tekst van deze ‘formule’ is:

De redactie heeft – zonder succes – getracht rechthebbenden op deze figuur te achterhalen. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op enig recht, worden verzocht contact op te nemen met de redactie info@audiologieboek.nl.

Verschillende illustraties zijn afkomstig van websites. De herkomst van deze illustratie is niet altijd even duidelijk of gemakkelijk te achterhalen, omdat er vaak sprake is van ‘citaten’, of dat websites in een later stadium worden opgeheven.

Voor het nu geboden overzicht geldt dat de zoekactiviteiten, geheel in overeenstemming met de opzet van het Leerboek, nog doorgaan. Wanneer weer de nodige resultaten zijn verkregen wordt een nieuw versie van dit overzicht geplaatst.

Rubriek 1 Basiskennis

RubriekFiguurAuteurUitgever
 1.1.1(1) Geen verantwoordingen
 1.1.2(1) Fig.2 S.S. Stevens e.a. Persombinatie N.V. Amsterdam
 Formule Uitgever niet meer te achterhalen
 1.1.2(1) Fig.3 W.A. van Bergeyk e.a. Elseviers Natuurwetenschappelijke Pockets
 Formule Toestemming
 1.1.3(1) Fig.1 “Rasmussen  tekenaar”
 1.1.3(1) Fig.2 W.A. van Bergeyk e.a. Elseviers Natuurwetenschappelijke Pockets
 Formule Toestemming
 1.1.3(1) Fig.3 W.A. van Bergeyk e.a. Elseviers Natuurwetenschappelijke Pockets
 Formule Toestemming
 1.1.3(1) Fig.4 T.S. Kapteyn Inmerc BV Wormer
 Toestemming Uitgever niet meer te achterhalen
 1.1.4(1) Geen verantwoordingen
 1.1.5(1) Fig.2 M. Rodenburg e.a. Coutinho
 Toestemming Toestemming
 1.1.6(1) Geen verantwoordingen
 1.1.7(1) Geen verantwoordingen
 1.1.8(1) Geen verantwoordingen
 1.1.9(1) Geen verantwoordingen
 1.1.10(1) Fig.1a Cochlear
 Toestemming
 1.1.10(1) Fig.1b Advanced Bionics
 Toestemming wordt aangevraagd
 1.1.10(1) Fig.1c Med-El
 Toestemming wordt aangevraagd
 1.1.10(1) Fig.1d Oticon Medical
 Toestemming wordt aangevraagd
 1.1.10(1) Fig.2 Advanced Bionics
 Toestemming wordt aangevraagd
 1.1.10(1) Fig.3 Cochlear
 Toestemming
 1.1.10(1) Fig.4 Cochlear
 Toestemming
 1.1.10(1) Fig.5 Cochlear
 Toestemming
 1.1.10(1) Fig.6 Website
 Formule
 1.1.10(1) Fig.7 Cochlear
 Toestemming
 1.1.10(1) Fig.8 Cochlear
 Toestemming
 1.1.10(1) Fig.9 Website
 Formule
 1.1.10(1) Fig.10 Cochlear
 Toestemming
 1.1.11(1) Geen verantwoordingen

Rubriek 2 Eigenschappen gehoor

RubriekFiguurAuteurUitgever
 2.1.1(2) Geen verantwoordingen
 2.2.1(2) Fig.2 M. Rodenburg Bohn Stafleu van Loghum
 Toestemming Toestemming
 2.3.1(2) Fig.4 J.G. Snodgrass “Scott
 Toestemming Toestemming
 2.3.1(2) Fig.5 W.A. Yost e.a. Elsevier
 Toestemming Toestemming
 2.3.1(3) Fig.1 C. Elberling Paper presented at UHA-Congress
 Toestemming “Hamburg
 2.4.1(2) Fig.2 M. Rodenburg Stafleu Leiden
 Toestemming Toestemming
 2.4.1(2) Fig.3 B.C.J. Moore Academic Press Inc.
 Toestemming Toestemming
 2.4.1(2) Fig.4 M. Rodenburg Bohn Stafleu van Loghum
 Toestemming Toestemming
 2.4.1(2) Fig.6 R.J. Ritsma e.a. Philips Technisch Tijdschrift
 Toestemming Toestemming
 2.4.1(2) Fig.10 F.A. Bilsen Technische Hogeschool Delft
 Toestemming Proefschrift
 2.4.1(3) Fig.2 F.A. Bilsen Technische Hogeschool Delft
 Toestemming Proefschrift
 2.4.1(3) Fig.3 B.C.J. Moore Academic Press Inc.
 Toestemming Toestemming
 2.4.1(3) Fig.4 R.J. Ritsma e.a. Philips Technisch Tijdschrift
 Toestemming Toestemming
 2.4.1(3) Fig.5 R.J. Ritsma e.a. Philips Technisch Tijdschrift
 Toestemming Toestemming
 2.5.1(2) Fig.1 B.C.J. Moore Academic Press Inc.
 Toestemming Toestemming
 2.5.1(2) Fig.3 J.H. Grose e.a. American Institute of Physics for the
 Toestemming Acoustical Society of America.
 Toestemming
 2.5.1(2) Fig.4 A.W. Bronkhorst e.a. American Institute of Physics for the
 Toestemming Acoustical Society of America
 Toestemming
 2.5.1(2) Fig.8 R. Plomp Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 2.6.1(2) Geen verantwoordingen
 2.7.1(2) Fig.1 J. Blauert Hirzel & Verlag
 Toestemming Toestemming
 2.7.1(2) Fig.2 J. Blauert Hirzel & Verlag
 Toestemming Toestemming
 2.7.1(2) Fig.3 Fedderson
 Formule
 2.7.1(2) Fig.4 Mills
 Formule
 2.7.1(2) Fig.6 J. Blauert Hirzel & Verlag
 Toestemming Toestemming
 2.7.1(2) Fig. 8li Damaske e.a.
 Formule
 2.7.1(2) Fig.8re J. Blauert Hirzel & Verlag
 Toestemming Toestemming
 2.7.1(2) Fig.9 J. Blauert Hirzel & Verlag
 Toestemming Toestemming
 2.7.1(3) Fig.3 J. Blauert Hirzel & Verlag
 Toestemming Toestemming
 2.7.1(3) Fig.4 J. Blauert Hirzel & Verlag
 Toestemming Toestemming
 2.7.2(2) Fig.1 J. Blauert Hirzel & Verlag
 Toestemming Toestemming
 2.7.2(2) Fig.2 J. Blauert Hirzel & Verlag
 Toestemming Toestemming
 2.7.2(2) Fig.3 J. Blauert Hirzel & Verlag
 Toestemming Toestemming
 2.7.2(2) Fig.5 J. Blauert Hirzel & Verlag
 Toestemming Toestemming
 2.7.2(2) Fig.6 J. Blauert Hirzel & Verlag
 Toestemming Toestemming
 2.7.2(2) Fig.7 J. Blauert Hirzel & Verlag
 Toestemming Toestemming
 2.8.1(2) Fig.3 J.P. Egan e.a. American Institute of Physics for the
 Formule Acoustical Society of America
 Toestemming
 2.8.1(2) Fig.4 B. Scharf Oorspronkelijke uitgever niet meer te
 Formule achterhalen
 2.8.1(2) Fig. 6 R. Feldtkeller e.a. Hirzel & Verlag
 Formule Toestemming
 2.9.1(2) Fig.2 T. Houtgast e.a. American Institute of Physics for the
 Toestemming Acoustical Society of America
 Toestemming
 2.9.1(2) Fig.4 R. Plomp Tijdschrift Sociale Geneeskunde
 Toestemming Toestemming webredacteur KNAW
 2.9.1(2) Fig.5 R. Plomp American Speech and Hearing Research
 Toestemming Toestemming
 2.9.1(2) Fig.6 I.M. Noordhoek Proefschrift
 Toestemming
 2.9.1(2) Fig.7 S.E. Kramer Persoonlijke communicatie
 Toestemming
 2.9.1(3) Fig.1 L.J. Sivian e.a. Gebaseerd op data in Journal of Acoustical
 Formule Society of America 1933;4:288-321
 2.9.1(3) Fig.2 A.J. Duquesnoy Proefschrift
 Toestemming

 

Rubriek 3 Anatomie

RubriekFiguurAuteurUitgever
 3.1.1(2) Fig.1 W.A. Yost Elsevier
 Toestemming Toestemming
 3.1.1(2) Fig.2 J.D. Durrant e.a. The Williams & Wilkins Company
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 3.1.1(2) Fig.3 “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 3.1.1(2) Fig.4 H.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.1(2) Fig.5 H.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.1(2) Fig.6 F.H. Netter Ciba Geigy Corp.
 Formule Uitgever niet meer te achterhalen
 3.1.2(2) Fig.1 H.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.2(2) Fig.2 H.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.2(2) Fig.3 H.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.2(2) Fig.4 H.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.2(2) Fig.5 H.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.1.2(2) Fig.6 H.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.1(2) Fig.1 “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 3.2.1(2) Fig.2 “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 3.2.1(2) Fig.3 F.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.1(2) Fig.4 F.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.1(2) Fig.5 “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 3.2.1(2) Fig.6 F.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.1(2) Fig.7 “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 3.2.1(2) Fig.8 R.J. Roeser Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.2.1(2) Fig.9 W. Spalteholz Oorspronkelijke uitgever niet meer te
 Formule achterhalen
 3.2.1(3) Fig.1 J.D. Durrant e.a. The Williams & Wilkins Company
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 3.2.1(3) Fig.2 F.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.1(3) Fig.3 F.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.1(3) Fig.4 R.J. Roeser Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.2.2(2) Fig.1 R.J. Roeser Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.2.2(2) Fig.2 F.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.2(2) Fig.3 “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 Toestemming
 3.2.2(2) Fig.4 F.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.2(2) Fig.5 F.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.2(2) Fig.6 “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 3.2.2(2) Fig.7 F.H. Netter Ciba Geigy Corp.
 Formule Uitgever niet meer te achterhalen
 3.2.2(2) Fig.8 “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 3.2.2(2) Fig.9 Researchlaboratorium
 KNO UMC Utrecht
 Toestemming
 3.2.2(2) Fig.10 F.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.2.2(2) Fig.11 “Getekend nar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 3.2.2(2) Fig.12 J.O. Pickles “Uit: Pickles (2008)
 Toestemming An introduction to the Physiology of
 “Hearing
 3.2.2(3) Fig.1 “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 3.3.1(2) Fig.1 R.J. Roeser Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.3.1(2) Fig.2 H.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 3.3.1(2) Fig.3li F.E. Musiek Ter beschikking gesteld vanuit het
 Toestemming “Anatomy Laboratory
 “Dartmouth Medical School
 3.3.1(2) Fig.3re J. Beatty Brown & Benchmark
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 3.3.1(2) Fig.4 R.J. Roeser Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.3.1(2) Fig.5 R.J. Roeser Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.3.1(2) Fig.6 R.J. Roeser Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 3.3.1(2) Fig.7 K. Brodmann Zie Overige Verantwoordingen
 3.3.1(2) Fig.8 H. Spoendlin Sijthoff/Kluwer Academic Publ.
 Formule Bij uitgever niet meer te achterhalen
 3.3.1(2) Fig.9 “Bewerkt in voorbeeld naar W.B. Warr  1978″

 

Rubriek 4 Werking gehoor

RubriekFiguurAuteurUitgever
 4.1.1(2) Fig.2 F.M. Wiener e.a. American Institute of Physics for the
 Formule Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.2.1(2) Fig.2 J.D. Durrant The Williams & Wilkins Company
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 4.2.1(3) Fig.2 V. Nedzelnitsky American Institute of Physics for the
 Toestemming Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.1(2) Fig.2 A.F. Ryan e.a. “Lippincott
 Toestemming Toestemming
 4.3.1(2) Fig.3 E. de Boer Elsevier
 Toestemming Toestemming
 4.3.1(2) Fig.5 S.M. Khanna e.a. American Institute of Physics for the
 Formule Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.1(2) Fig.6 D.D. Greenwood American Institute of Physics for the
 Toestemming Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.1(2) Fig.7 G. von Békésy McGraw Hill
 Formule Toestemming
 4.3.1(2) Fig.10 J.O. Pickles Elsevier
 Toestemming Toestemming voor 1988 editie
 4.3.1.(2) Fig.11 Website Nog aan te vragen
 4.3.1(2) Fig.12 J.O. Pickles Elsevier
 Toestemming Toestemming voor 1988 editie
 4.3.1(2) Fig.13 Website “Wadalaboratory Tohoku
 Toestemming
 4.3.1(2) Fig.14 Website Nog aan te vragen
 4.3.1(2) Fig.15 J.O. Pickles Elsevier
 Toestemming Toestemming voor 1988 editie
 4.3.1(2) Fig.16a P.M. Sellick e.a. American Institute of Physics for the
 Toestemming Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.1(2) Fig.16b B.M. Johnstone e.a. Elsevier
 Toestemming 2e auteur Toestemming
 4.3.1(3) Fig.1 A.J. Hudspeth e.a. Publ. Academic Press London
 Toestemming Toestemming
 4.3.1(3) Fig.2 A.R. Cody e.a. Blackwell Publ.
 Toestemming Toestemming
 4.3.1(3) Fig.3 P. Dallos e.a. Rockefeller University Press
 Toestemming Toestemming
 4.3.1(3) Fig.4 B.N. Evans e.a. Elsevier
 Toestemming 3e auteur Toestemming
 4.3.1(3) Fig.5 K. Baalbergen Proefschrift
 Toestemming
 4.3.1(3) Fig.6 B.M. Johnstone e.a. Elsevier
 Toestemming 2e auteur Toestemming
 4.3.2(2) Fig.1 J.W. Horst
 Persoonlijke communicatie
 4.3.2(2) Fig.2 D.T. Kemp Springer
 Formule Toestemming
 4.3.2(2) Fig.3 R. Probst e.a. American Institute of Physics for the
 Toestemming Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.2(2) Fig.4 R. Probst e.a. American Institute of Physics for the
 Toestemming Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.2(2) Fig.5 R. Probst e.a. American Institute of Physics for the
 Toestemming Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.3.2(3) Fig.1 V. Prijs “Boerhaave Cursus
 Toestemming “Academisch Ziekenhuis Leiden
 4.3.2(3) Fig.2 A.M. Brown e.a. Elsevier
 Formule Toestemming
 4.3.2(3) Fig.3 V. Prijs “Boerhaave Cursus
 Toestemming “Academisch Ziekenhuis Leiden
 4.4.1(2) Fig.1 J.W. Hall e.a. Delmar of Thompson Publishing
 Toestemming Oorspronkelijke uitgever niet meer te achterhalen
 4.4.1(2) Fig.2 R. Schoonhoven “Boerhaave Cursus
 Toestemming “Academisch Ziekenhuis Leiden
 4.4.1(2) Fig.3 P. Dallos Elsevier
 Toestemming Toestemming
 4.4.1(2) Fig.4 I. Tasaki e.a. American Institute of Physics for the
 Formule Acoustical Society of America
 Toestemming
 4.4.1(2) Fig.5 “Website “”Journey into the World of Hearing””” Toestemming
 4.4.1(2) Fig.7 R. Schoonhoven “Boerhaave Cursus
 Toestemming “Academisch Ziekenhuis Leiden
 4.4.1(3) Fig.1 F.J. Antoli-Candela “Uit: Boerhaave Cursus
 Formule “Academisch Ziekenhuis Leiden
 4.4.1(3) Fig.2 J.J. Eggermont Springer
 Toestemming Toestemming
 4.5.1(2) Fig.1 T.W. Picton e.a. Redactie Clinical Neurophysiology
 Formule Toestemming
 4.5.1(2) Fig.2 E.H.J.F. Boezeman “Boerhaave Cursus
 Formule “Academisch Ziekenhuis Leiden
 4.5.1(2) Fig.3 J.J. Eggermont e.a. Springer
 Toestemming Toestemming
 4.5.1(2) Fig.4 G.A. van Zanten Persoonlijke communicatie
 Toestemming
 4.5.1(2) Fig.5 J.J. Eggermont Springer
 Toestemming Toestemming
 4.5.1(2) Fig.6 J.J. Eggermont e.a. Elsevier
 Toestemming Toestemming
 4.5.1(2) Fig.7 G.A. van Zanten Persoonlijke communicatie
 Toestemming
 4.5.1(2) Fig.8 G.A. van Zanten Persoonlijke communicatie
 Toestemming
 4.5.1(2) Fig.9 J.J. Egggermont e.a. Elsevier
 Toestemming Toestemming
 4.5.1(2) Fig.10 J.J. Egggermont e.a. Springer
 Toestemming Toestemming
 4.5.1(2) Fig.11 J.J. Eggermont e.a. Springer
 Toestemming
 4.5.1(3) Fig.1 Website Wikipedia Public domain
 4.5.2(2) Fig.1 T.W. Picton e.a. Int. Fed. of Clinical Neurophysiology
 Formule Toestemming
 4.5.2(2) Fig.2 Website Wikipedia Public domain
 4.5.2(2) Fig.3 A.J. Beynon Proefschrift
 Toestemming Proefschrift
 4.5.2(2) Fig.5 R.K. Naatanen e.a. Website
 Toestemming
 4.5.2(2) Fig.6 F. Pulvermuller e.a. Elsevier
 Toestemming Toestemming
 4.5.2(2) Fig.7 F. Pulvermuller e.a. MRC Cognition and Brain Sciences
 Toestemming Unit Cambridge
 Toestemming met vermelding artikel in
 Tijdschrift NeuroImage
 4.5.2(3) Fig.1 Website Courtesy of MEG International Services Ltd.
 Toestemming
 4.5.3(2) Fig.1 C.S. van der Reijden Proefschrift
 Toestemming
 4.5.3(2) Fig.2 D.D. Brown e.a. Journal of Nicolet Potentials
 Formule Uitgever niet meer te achterhalen
 4.5.3(2) Fig.3 Website Pilot Blankenfelde GmbH
 Toestemming
 4.5.3(2) Fig.4 C.S. van der Reijden Proefschrift
 Toestemming
 4.5.3(2) Fig.5 H. Luts Proefschrift
 Toestemming
 4.5.3(2) Fig.6 S.L. Bell British Journal of Anaesthesia
 Toestemming Toestemming
 4.5.3(2) Fig.7 H. Luts Proefschrift
 Toestemming
 4.5.3(2) Fig.8 H. Luts Proefschrift
 Toestemming
 4.5.3(2) Fig.9 A. Dimitrijevic e.a. American Academy of Audiology
 Toestemming Toestemming
 4.5.3(2) Fig.10 H. Luts Proefschrift
 Toestemming
 4.5.3(3) Geen verantwoordingen
 4.6.1(2) Algemene toestemming van auteurs
 en uitgevers

 

Rubriek 5 Geluidsleer

RubriekFiguurAuteurUitgever
 5.1.1(2) Fig.3 J.D. Durrant e.a. The Williams and Wilkins Company
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 5.1.1(2) Fig.4 J.D. Durrant e.a. The Williams and Wilkins Company
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 5.1.1(2) Fig.6 Website
 Formule
 5.1.1(2) Fig.10 Website Wikipedia Public domain
 5.1.1(2) Fig.16 M. Rodenburg Reed Business
 Toestemming Toestemming
 5.1.1(2) Fig.17 M. Rodenburg Reed Business
 Toestemming Toestemming
 5.1.1(2) Fig.18 J.D. Durrant e.a. The Williams and Wilkins Company
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 5.1.1(2) Fig.19 J.D. Durrant e.a. The Williams and Wilkins Company
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 5.1.1(2) Fig.20 C. van Gestel Aprilis
 Toestemming Toestemming
 5.2.1(2) Fig.1 Website National Weather Service Public domain
 U.S.A.
 5.2.1(2) Fig.2 M. Rodenburg Reed Business
 Toestemming Toestemming
 5.2.1(2) Fig.4 Webredactie Natuurkunde.nl Website
 Toestemming
 5.2.1(2) Fig.6b Website
 Formule
 5.2.1(2) Fig.6c Website Laboratorium Bouwfysica K.U. Leuven
 Toestemming
 5.2.1(2) Fig.7 J.G. Roederer Springer Verlag
 Toestemming Toestemming
 5.2.1(2) Fig.9 Rod Nave Website
 Toestemming
 5.2.1(2) Fig.10 J.D. Durrrant e.a. The Williams and Wilkins Company
 Rechten berusten bij auteur
 5.2.1(2) Fig.11 Website Wikimedia Commons Public domain
 5.2.1(2) Fig.14 Website Cito Portal
 Toestemming
 5.2.1(2) Fig.17 “N.F. Comins  e.a.”
 Toestemming Toestemming
 5.2.1(2) Fig.18 J.D. Durrant e.a. The Williams and Wilkins Company
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 5.2.1(3) Fig.1 D.A. Bohn Audio Engineering Society
 Formule Toestemming
 5.2.1(3) Fig.3 G. Vermeir Website Laboratorium Bouwfysica K.U. Leuven
 Toestemming
 5.2.2(2) Geen verantwoordingen
 5.2.2(3) Geen verantwoordingen
 5.3.1(2) Fig.1 G. Bloothooft Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2) Fig.2 G. Bloothooft Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2) Fig.3 G. Bloothooft Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2) Fig.4 G. Bloothooft Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2) Fig.5 G. Bloothooft Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2) Fig.6 G. Bloothooft Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2) Fig.8ab J.D. Durrant e.a. The Williams and Wilkins Company
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 5.3.1(2) Fig.9ab J.D. Durrant e.a. The Williams and Wilkins Company
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 5.3.1(2) Fig.11 G. Bloothooft Werkboek Practicum Fonetiek 2004
 Toestemming
 5.3.1(2) Fig.12 D.A. Russell Website
 Toestemming
 5.3.1(2) Fig.16 Website
 Formule
 5.3.1(2) Fig.18 M. Rodenburg + Websites (deels) Bohn Stafleu van Loghum
 Toestemming Toestemming
 5.3.1(2) Fig.19 Werkboek Practicum Fonetiek 2004 Website
 Toestemming
 5.3.1(2) Fig.20 J.D. Durrant e.a. The Williams and Wilkins Company
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 5.3.1(2) Fig.21 J.D. Durrant e.a. The Williams and Wilkins Company
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 5.3.2(2) Fig.1 M. Rodenburg Reed Business
 Toestemming Toestemming
 5.4.1(2) Geen verantwoordingen
 5.5.1(2) Fig.3 T. Houtgast e.a. American Institute of Physics for the
 Toestemming Acoustical Society of America
 Toestemming
 5.5.1(2) Fig.4 T. Houtgast e.a. American Institute of Physics for the
 Toestemming Acoustical Society of America
 Toestemming
 5.5.1(3) Geen verantwoordingen

 

Rubriek 6 Fysiologie

RubriekFiguurAuteurUitgever
 6.1.1(2). Fig.1 J. Beatty Brown & Benchmark
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 6.1.1(2) Fig.2 A.R. Freeman Little Brown & Co
 Formule Toestemming
 6.1.1(2) Fig.3 “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 6.1.1(2) Fig.4 Website
 Formule
 6.1.1(2) Fig.5 E.R. Kandel e.a. Mc Graw Hill
 Toestemming Toestemming
 6.1.1(2) Fig.6 D. Purves e.a. Sinauer Associates Inc.
 Toestemming Toestemming
 6.1.1(2) Fig.7 J. Klis Research Laboratorium KNO Utrecht
 Toestemming Toestemming
 6.1.1(2) Fig.8a Website Cambridge Univ. Science Magazine
 Toestemmming
 6.1.1(2) Fig.8b Research Laboratorium UMC Utrecht
 Toestemming
 6.1.1(2) Fig.9a J.O. Pickles e.a. Academic Press
 Toestemming Toestemming voor editie 1988
 6.1.1(2) Fig.9b A. Flock Cold Spring Harbor Symp. on Quant Biology
 Formule Toestemming
 6.1.2(2) Fig.1 J.J. Guinan N.v.t.
 Toestemming
 6.1.2(2) Fig.2 J.J. Guinan N.v.t.
 Toestemming
 6.1.2(2) Fig.3A J.J. Guinan N.v.t.
 Toestemming
 6.1.2(2) Fig.3B J.J. Guinan N.v.t.
 Toestemming
 6.1.2(2) Fig.3C I.J. Russell e.a. American Institute of Physics for the
 Formule Acoustical Society of America
 Toestemming
 6.1.2(2) Fig.4 J.J. Guinan N.v.t.
 Toestemming
 6.1.2(2) Fig.5 J.J. Guinan N.v.t.
 Toestemming
 6.1.2(2) Fig.6A R. Rajan Hearing Research
 Toestemming Toestemming
 6.1.2(2) Fig.6B R.Rajan Brain Research
 Toestemming Toestemming
 6.2.1(2) Fig.1 “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 6.2.1(2) Fig.2 F.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 6.2.1(2) Fig.3 R.J. Roeser Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 6.2.1(2) Fig.4 “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 6.2.1(2) Fig.5 Toestemming wordt aangevraagd Toestemming wordt aangevraagd
 6.2.1(2) Fig.6 F.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 6.2.1(2) Fig.7 F.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 6.2.1(2) Fig.8 T.S. Kapteyn Proefschrift
 Toestemming
 6.2.1(2) Fig.9 F.G. Wouterlood Rechten berusten bij auteur
 Formule
 6.2.1(2) Fig.10 F.H. Netter Ciba Geigy Corp.
 Formule Uitgever niet te achterhalen
 6.2.1(2) Fig.11 “Website Wadalaboratory Tohoku  Japan”
 Toestemming
 6.2.1(2) Fig.12 Formule Ontleend aan Afd. Anatomie & Neurowetenschappen
 “VU Medisch Centrum
 6.2.1(2) Fig.13 “Getekend naar voorbeeld in H. Gallé  1979″
 6.2.2(2) Fig.1 F.H. Netter Ciba Geigy Corp.
 Formule Uitgever niet te achterhalen
 6.2.2(2) Fig.3 J.C. Adams Wiley-Blackwell Publ.
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.4 E.F. Evans Wily-Blackwell Publ.
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.5 J.E. Rose e.a. American Physiological Society
 Formule Toestemming
 6.2.2(2) Fig.7 J.C. Adams Wiley-Blackwell Publ.
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.8a+b A.N. Popper e.a. N.v.t.
 Toestemming
 6.2.2(2) Fig.9a+b M.B. Sachs e.a. American Institute of Physics for the
 Formule Acoustical Society of America
 Toestemming
 6.2.2(2) Fig.9c C.C. Blackburn American Physiological Society
 Formule Toestemming
 6.2.2(2) Fig.10 Greenwood e.a. American Institute of Physics for the
 Formule Acoustical Society of America
 Toestemming
 6.2.2(2) Fig.11re G. Ehret e.a. Oxford University Press
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.12a G. Ehret e.a. Oxford University Press
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.12b J.M. Goldberg e.a. American Physiological Society
 Formule Toestemming
 6.2.2(2) Fig.13 G. Ehret e.a. Oxford University Press
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.14 G. Ehret e.a. Oxford University Press
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.16 G.Ehret e.a. Elsevier
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.17 G. Ehret e.a. Elsevier
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.18 Stiebler Wiley-Blackwell Publ.
 Formule Toestemming
 6.2.2(2) Fig.19 J. Servière e.a. Wiley-Blackwell Publ.
 Formule Toestemming
 6.2.2(2) Fig.21 G. Langner e.a Thieme
 Toestemming Toestemming wordt aangevraagd
 6.2.2(2) Fig.22a+b L.M. Aitkin e.a. American Physiological Society
 Formule Toestemming
 6.2.2(2) Fig.23a J.C. Middlebrooks American Physiological Society
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.23b A.N. Popper e.a. Springer Verlag
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.24 J.C. Middlebrooks e.a. The Journal of Neuroscience
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.25 M.H. Goldstein Springer Verlag
 Formule Toestemming
 6.2.2(2) Fig.26 R. Rajan e.a. Wiley-Blackwell Publ.
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.27 J.C. Middlebrooks e.a. The Journal of Neuroscience
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.28 D.P. Phillips Oxford University Press
 Toestemming Toestemming
 6.2.2(2) Fig.29 S.W. Cheung e.a. American Physiological Society
 Toestemming Toestemming
 6.2.3(2) Fig.1 J. Beatty Jackson Beatty Publ.
 Toestemming Toestemming
 6.2.3(3) Geen verantwoordingen
 6.3.1(2) In voorbereiding

 

Rubriek 7 Ziekten van het oor

RubriekFiguurAuteurUitgever
 7.1.1(2) Geen verantwoordingen
 7.1.2(2) Fig.1 Website Nog aan te vragen
 7.1.2(2) Fig.2 U.S. National Library of Medicine Website Genetics Home Reference
 Toestemming
 7.1.2(2) Fig.3 U.S. National Library of Medicine Website Genetics Home Reference
 Toestemming
 7.1.2(2) Fig.5 U.S. National Library of Medicine Website Genetics Home Reference
 Toestemming
 7.1.2(2) Fig.6 B. Alberts e.a. Garland Publishing New York
 Toestemming Toestemming
 7.1.2(2) Fig.7 U.S. National Library of Medicine Website Genetics Home Reference
 Toestemming
 7.1.2(2) Fig.8 H.L. Rehm
 Toestemming
 7.2.1(2) Geen verantwoordingen
 7.2.2(2) Fig.1 R.A. Chole BC Decker Inc.
 Toestemming Toestemming
 7.2.2(2) Fig.2 F. Gaillard Website Radiopaedia.org
 Toestemming
 7.2.2(2) Fig.4li R.A. Chole e.a. BC Dekker Inc.
 Toestemming Toestemming
 7.2.2(2) Fig.4re L. Feenstra e.a. Boeringer en Ingelheim
 Toestemming Uitgever niet meer te achterhalen
 7.2.2(2) Fig.5li M. Rodenburg Stafleu
 Toestemming Toestemming
 7.2.2.(2) Fig.5re P. Kraft Philips Hearing Instruments
 Toestemming Toestemming
 7.2.2(2) Fig.6 R.A. Chole e.a. BC Dekker Inc.
 Toestemming Toestemming
 7.2.2(2) Fig.7li M. Rodenburg
 Toestemming Toestemming
 7.2.2(2) Fig.7re P. Kraft Philips Hearing Instruments
 Toestemming Toestemming
 7.2.2(2) Fig.8 Website KNOCare Ziekenhuis Haaglanden
 Toestemming
 7.2.2(2) Fig.9li A.J.C. Hazenberg e.a. Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde
 Toestemming Toestemming
 7.2.2(2) Fig.9re P. Kraft Philips Hearing Instruments
 Toestemming Toestemming
 7.2.2(2) Fig.11 Duphar Nederland
 Uitgever niet meer te achterhalen
 7.2.2(2) Fig.13 P.J.F.M. Loohuis Proefschrift
 Toestemming
 7.2.2(2) Fig.14 L.R. Lustig e.a. Thieme
 Toestemming Toestemming
 7.2.2(2) Fig.15 Website North Western University USA
 Formule
 7.2.2(2) Fig.16 G.L. Adams Elsevier
 Toestemming Toestemming
 7.2.3(2) Fig. 1 R. Plomp Tijdschrift Sociale Geneeskunde
 Toestemming Toestemming webredacteur KNAW
 7.2.3(2) Fig. 2 W. Soede “Fidar Seminar
 Toestemming
 7.2.3(2) Fig. 3 “K.S. Rhebergen  e.a.”
 Toestemming
 7.2.3(2) Fig. 4 Getekend door K.S. Rhebergen
 7.2.3(2) Fig. 5 S.E. Kramer Proefschrift
 Toestemming
 7.2.3(3) Geen verantwoordingen
 7.2.4(2) Fig.1 H.J. Hoffman BC Dekker Inc.
 Toestemming Toestemming
 7.2.4(2) Fig.2 Website
 Formule
 7.2.5(2) Fig.1+2 D.R.M. Langers e.a. Elsevier
 Toestemming Toestemming
 7.2.5(2) Fig.3a+b J.J. Eggermont e.a. Elsevier
 Toestemming Toestemming
 7.2.5(2) Fig.4 J.R. Melcher e.a. American Physiological Society
 Toestemming Toestemming
 7.2.6(2) Fig.1 Website National Health Center for
 Health Statistics
 Toestemming
 7.2.6(2) Fig.2 Eigen weergave van ISO 7029 data
 7.2.6(2) Fig.3 Eigen weergave van ISO 7029 data
 7.2.6(2) Fig.4 R. Plomp e.a. Toestemming webredacteur KNAW
 Toestemming
 7.2.6(3) Fig.1 Website
 Public domain
 7.2.6(3) Fig.2 A. Wingfield e.a. Website
 Toestemming
 7.2.6(3) Fig.3 A.A. Zekveld Ontleend aan voordracht KNO-vergadering VUmc 2012
 Toestemming
 7.2.6(3) Fig.4 T. Koelewijn Ontleend aan voordracht KNO-vergadering VUmc 2012
 Toestemming
 7.2.6(3) Fig.5 A. Strouse Carter Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming
 7.2.6(3) Fig.6 R.A. Schmiedt Springer Handbook of auditory research
 Toestemming Toestemming wordt aangevraagd
 7.2.6(3) Fig.7 Eigen weergave van ISO 7029 data
 7.2.7(2) Fig.1 Timothy C. Hain – Northwestern Med. School Website
 Toestemming
 7.2.7(2) Fig.2 P.J.F.M. Loohuis Proefschrift
 Toestemming
 7.2.8(2) Geen verantwoordingen
 7.2.8(3) Fig.1 B.L. Lonsbury-Martin e.a. Lippincott Williams & Wilkins
 Toestemming “”” Modified with permission from the authors”””
 7.2.9(2) Fig.1 Website Zie ook Overige Verantwoordingen
 7.2.10 Geen verantwoordingen
 7.3.1(2) Geen verantwoordingen
 7.3.2(2) Fig.1 Website
 Formule
 7.3.2(3) Geen verantwoordingen
 7.3.3(2) Fig.2 P.J.J. Lamoré e.a.
 Toestemming
 7.3.3(2) Fig.3 P.J.J. Lamoré e.a.
 Toestemming
 7.3.3(3) Geen verantwoordingen
 7.3.4(2) Geen verantwoordingen
 7.4.1(2) Geen verantwoordingen
 7.4.1(3) Geen verantwoordingen
 7.4.3(2) Fig.1 T. Houtgast e.a. American Institute of Physics for the
 Toestemming Acoustical Society of America
 Toestemming
 7.4.3(3) Geen verantwoordingen
 7.5.1(2) Geen verantwoordingen
 7.5.2(2) Geen verantwoordingen

 

Rubriek 8 Diagnostiek

RubriekFiguurAuteurUitgever
 8.1.1(2) Geen verantwoordingen
 8.1.2(2) Geen verantwoordingen
 8.2.1(2) Fig.1 Foto
 8.2.1(2) Fig.2 Tekening Maartje v.d.Broek Tijdschrift Lopgopedie en Foniatrie
 Toestemming
 8.2.2(2) Fig.1 Powerpointpresentatie G.A. van Zanten Website
 Toestemming
 8.2.2(2) Fig.2 Powerpointpresentatie G.A. van Zanten Website
 Toestemming
 8.2.2(2) Fig.3 Powerpointpresentatie G.A. van Zanten Website
 Toestemming
 8.2.2(2) Fig.4 “Cursus Otoakoestische Emissies
 “Erasmus MC Rotterdam
 8.2.2(2) Fig.5 G.A. van Zanten Boerhave Cursus KNO-Audiologie
 Persoonlijke communicatie “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.2.2(2) Fig.6 G.A. van Zanten Boerhave Cursus KNO-Audiologie
 Persoonlijke communicatie “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.2.2(3) Fig.1li M.P. Gorga e.a. American Institute of Physics for the
 Toestemming Acoustical Society of America
 Toestemming
 8.2.2(3) Fig.2 B.L. Lonsbury-Martin e.a. Lippincott Williams & Wilkins (tijdschrift)
 Toestemming Toestemming
 8.2.2(3) Fig.3 B.L. Lonsbury-Martin e.a. Annals Publishing Co.
 Toestemming Toestemming
 8.2.2(3) Fig.4 B.L. Lonsbury-Martin e.a. Lippincott Williams & Wilkins
 Toestemming “””Modified with permission from the authors”””
 8.2.3(2) Fig.2 A.J. Boezeman Boerhave Cursus KNO-Audiologie
 Formule “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.2.3(2) Fig.3 J.F.C. van der Drift Proefschrift
 Toestemming
 8.2.6(2) Geen verantwoordingen
 8.2.6(3) Geen verantwoordingen
 8.3.1(2) Fig.1 M. Rodenburg e.a. Coutinho
 Toestemming Toestemming
 8.3.1(3) Geen verantwoordingen
 8.3.2(2) Geen verantwoordingen
 8.3.2(3) Geen verantwoordingen
 8.3.3(2) Geen verantwoordingen
 8.3.3(3) Geen verantwoordingen
 8.3.4(2) Geen verantwoordingen
 8.3.5(2) Geen verantwoordingen
 8.3.5(3) Geen verantwoordingen
 8.3.6(2) Fig.1 K. Munro Toestemming wordt aangevraagd
 Toestemming wordt aangevraagd
 8.3.7(2) Geen verantwoordingen
 8.3.7(3) Geen verantwoordingen
 8.3.8(2) Fig.1 Tekening
 Hans van Beek
 8.3.8(2) Fig.2 R. Schoonhoven e.a. “Audiology and Neurotology
 Toestemming
 8.3.8(3) Fig.1 R. Schoonhoven e.a. Boerhaave Cursus KNO-Audiologie
 Toestemming “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.3.8(3) Fig.2 R. Schoonhoven e.a. Boerhaave Cursus KNO-Audiologie
 Toestemming “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.3.8(3) Fig.3 R. Schoonhoven e.a. Boerhaave Cursus KNO-Audiologie
 Toestemming “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.3.8(3) Fig.4 E.F. Evans
 Ter beschikking gesteld door auteur
 8.3.8(3) Fig.5 R. Schoonhoven e.a. Boerhaave Cursus KNO-Audiologie
 Toestemming “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.3.8(3) Fig.6 R. Schoonhoven e.a. Boerhaave Cursus KNO-Audiologie
 Toestemming “Academisch Ziekenhuis Leiden
 8.3.9(2) Fig.1 J.F.C. van der Drift Proefschrift
 Toestemming
 8.3.9(2) Fig.2 J.F.C. van der Drift e.a. Proefschrift
 Toestemming
 8.3.9(2) Fig.3 M. Don e.a. Annals ORL
 Toestemming Toestemming
 8.3.9(2) Fig.4 G.A. van Zanten
 Persoonlijke communicatie
 8.3.9(2) Fig.5 J.F.C. van der Drift Proefschrift
 Toestemming
 8.3.9(2) Fig.6 J.F.C. van der Drift Proefschrift
 Toestemming
 8.3.9(2) Fig.7 J.J. Eggermont S. Karger
 Toestemming Toestemming
 8.3.9(2) Fig.8 M. Don Hearing Review
 Toestemming Toestemming
 Toestemming Toestemming
 8.3.9(2) Fig.9 J.J. Eggermont e.a. Springer
 Toestemming Toestemming
 8.3.9(2) Fig.10 J.J. Eggermont e.a. Springer
 Toestemming Toestemming
 8.3.10(2) Geen verantwoordingen
 8.3.11(2) Geen verantwoordingen
 8.3.11(3) Geen verantwoordingen
 8.3.12(2) Geen verantwoordingen
 8.3.13(2) Geen verantwoordingen
 8.3.14(2) In voorbereiding
 8.3.15(2) Geen verantwoordingen
 8.4.1(2) Fig.1 L.A. Werner e.a. Springer
 Toestemming Toestemming
 8.4.1(2) Fig.2 J. Northern e.a. Williams & Wilkins
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 8.4.2(2) Geen verantwoordingen
 8.4.2(3) Fig.1 D.P. Pascoe The Danavox Jubilee Foundation
 Toestemming Toestemming
 8.4.2(3) Fig.2 D.P. Pascoe The Danavox Jubilee Foundation
 Toestemming Toestemming
 8.4.3(2) Geen verantwoordingen
 8.4.3(3) Geen verantwoordingen
 8.4.4(2) Fig.3 Website
 Formule
 8.4.5(2) Fig.1 J. Northern e.a. Lippincott Williams & Wilkins
 Formule Rechten berusten bij auteur
 8.4.6(2) Fig.1 T.A.M. Crul Afd. KNO Acad. Ziekenhuis Nijmegen
 Toestemming Toestemming
 8.4.6(2) Fig.2 A.F.M. Snik
 Persoonlijke communicatie
 8.4.6(3) Geen verantwoordingen
 8.4.7(2) Geen verantwoordingen

 

Rubriek 9 Revalidatie

RubriekFiguurAuteurUitgever
 9.1.1(2) Geen verantwoordingen
 9.2.1(2) Fig.2 H. Dillon Thieme
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 9.2.1(2) Fig.3 H. Dillon Thieme
 Toestemming Rechten berusten bij auteur
 9.2.2(2) Geen verantwoordingen
 9.2.3(2) Fig.2(1-5) Medi-Technisch Lab. Formaat Haarlem Website
 Toestemming
 9.2.3(2) Fig.2(7) Oticon Medical Website
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.2.3(2) Fig.3 “Uit: Audiology in Practice II-2  1985″
 Formule
 9.2.3(2) Fig.4 “Uit: Audiology in Practice II-2  1985″
 Formule
 9.2.3(2) Fig. 5 Bijdrage in ‘Cahiers de l’audicion’ “Uitgave Rexton
 Formule
 9.2.3(2) Fig. 6 Bijdrage in ‘Cahiers de l’audicion’ “Uitgave Rexton
 Formule
 9.2.3(2) Fig.7 “Uit: Audiology in Practice II-2  1985″
 Formule
 9.2.3(2) Fig. 8 Bijdrage in ‘Cahiers de l’audicion’ “Uitgave Rexton
 Formule
 9.2.4(2) Geen verantwoordingen
 9.2.5(2) Geen verantwoordingen
 9.2.6(2) Fig.1 D.P. Pascoe The Danavox Jubilee Foundation
 Formule Toestemming
 9.2.6(2) Fig. 2 D.P. Pascoe The Danavox Jubilee Foundation
 Formule Toestemming
 9.2.6(2) Fig. 8 M.C. Killion e.a. N.v.t.
 Toestemming
 9.2.7(2) Fig. 2 N.J. Versfeld NVA presentatie 2012
 Toestemming (NVA)
 9.2.7(2) Fig. 5 H.G. Mueller The Singular Publishing Group
 Toestemming Formule
 9.2.7(2) Fig. 6 K. Munro Internationale Presentatie Nottingham 2000
 Toestemming
 9.3.1(2) Geen verantwoordingen
 9.3.2(2) Geen verantwoordingen
 9.3.3(2) Geen verantwoordingen
 9.3.3(3) Fig. 1 S. Hoekman
 Persoonlijke communicatie
 9.3.3(3) Fig. 2 D. Schwartz en D.P. Pascoe
 Eigen tekeningen
 9.3.4(2) Fig. 2 N.J. Versfeld NVA presentatie 2012
 Toestemming (NVA)
 9.3.4(2) Fig. 5 H.G. Mueller The Singular Publishing Group
 Toestemming Formule
 9.3.5(2) Fig. 4 E.H. Berger Toestemming is aangevraagd
 Toestemming
 9.3.5(2) Fig. 5 Getekend door de schrijvers van dit hoofdstuk
 op basis van de data van de auteurs
 9.3.5(3) Fig. 2 A.J. Bosman Rechten berusten bij auteur
 Toestemming
 9.3.5(3) Fig. 3 K. Munro e.a. British Journal Audiology
 Toestemming wordt aangevraagd Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2) Fig.1 R. Taghavi Website
 Toestemming Toestemming
 9.4.1(2) Fig. 2 Cochlear
 Toestemming
 9.4.1(2) Fig. 3 Cochlear
 Toestemming
 9.4.1(2) Fig. 4 Cochlear
 Toestemming
 9.4.1(2) Fig. 5 Oticon Medical
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2) Fig.6 Cochlear .
 Toestemming
 9.4.1(2) Fig.7 Sophono
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2) Fig.8 Sonitus Medical
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2) Fig.9 Med-El
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2) Fig.10a Oticon Medical
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2) Fig.10bc Cochlear
 Toestemming
 9.4.1(2) Fig.11 A.J. Bosman Presentatie NVA 2014
 Toestemming (NVA)
 9.4.1(2) Fig.12 A.J.Bosman Presentatie NVA 2014
 Toestemming (NVA)
 9.4.1(2) Fig.13 B. Håkansson Scandinavian Audiology
 Toestemming Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2) Fig.14 L. Christensen Journal of the American Academy of Audiology
 Toestemming Compilatie van data door de auteurs van dit hoofdstuk
 9.4.1(2) Fig.15 Med-El
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.4.1(2) Fig.16a Cochlear
 Toestemming
 9.4.1(2) Fig.16b Mojallal et al. H. Mojallal e.a.
 Toestemming Toestemming
 9.4.2(2) Fig.1 Cochlear
 Toestemming
 9.4.2(2) Fig.2 A.F.M. Snik Interne publicatie
 Toestemming
 9.4.2(2) Fig.3 A.F.M.Snik Interne publiatie
 Toestemming
 9.4.2(2) Fig.4 Cochlear
 Toestemming
 9.4.2(2) Fig.5 G. Cattani
 Plaatsing met toestemming van auteur
 9.5.1(2) Fig.1 Cochlear
 Toestemming
 9.5.1(2) Fig.2ab Cochlear
 Toestemming
 9.5.1(2) Fig.3a Cochlear
 Toestemming
 9.5.1(2) Fig.3b Advanced Bionics
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(2) Fig.3c Med-El Opus2
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(2) Fig.4a Advanced Bionics
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(2) Fig.4b Cochlear
 Toestemming
 9.5.1(2) Fig.5 Advanced Bionics
 Toestemming wordt aangevraagd Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(2) Fig.6 Cochlear Interne publicatie
 Toestemming
 9.5.1(2) Fig.7 Cochlear Interne publicatie
 Toestemming
 9.5.1(2) Fig.8 Cochlear Interne publicatie
 Toestemming
 9.5.1(2) Fig.9 B.S. Wilson e.a. The Journal of Rehabilitation Research
 Toestemming and Development
 9.5.1(2) Fig.10 Gegevens verstrekt door Universitair
 Medisch Centrum Nijmegen
 9.5.1(2) Fig.11 B.C.Wilson Springer
 Toestemming Toestemming
 9.5.1(2) Fig.12 Med-El
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(2) Fig.13 Med-El
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(2) Fig.14 Med-El
 Toestemming wordt aangevraagd
 9.5.1(3) Geen verantwoordingen
 9.6.1 In voorbereiding
 9.7.1(2) Fig.2 Productieinformatie
 9.7.1(2) Fig.3 Productieinformatie
 9.7.1(2) Fig.5 Productieinformatie
 9.7.1(2) Fig.6 Productieinformatie
 9.7.1(2) Fig.8 Productieinformatie
 9.7.1(2) Fig.9 Productieinformatie
 9.7.1(2) Fig.10 Productieinformatie
 9.7.1(2) Fig.12 Productieinformatie
 9.7.1(2) Fig.13 Productieinformatie
 9.7.1(2) Fig.14 Productieinformatie
 9.7.1(2) Fig.15 Productieinformatie
 9.7.2(2) Geen verantwoordingen
 9.7.3(2) Fig.1 W.F. House All Hear
 Formule Toestemming
 9.7.3(2) Fig.2 M.J.H. Agterberg Proefschrift
 Toestemming
 9.7.3(2) Fig.3 K. Oshima e.a. Website Blue Science
 Toestemming Toestemming
 9.7.3(2) Fig.4 “H.Y. Chang  D.J. Wong”
 Toestemming “Community
 9.8.1(2) Geen verantwoordingen Toestemming
 9.8.2(2) Geen verantwoordingen
 9.8.3(2) Geen verantwoordingen
 9.8.4(2) Geen verantwoordingen
 9.9.1(2) Geen verantwoordingen
 9.9.2(2) Geen verantwoordingen

 

Rubriek 10 Fonetiek

RubriekFiguurAuteurUitgever
 10.1.1(2) Geen verantwoordingen
 10.1.2(2) Fig.2 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.1.2(2) Fig.3 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.1.2(2) Fig.4 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.1.2(2) Fig.5 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.1.2(2) Fig.6 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.1.2(2) Fig.7 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.1.2(2) Fig.8 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.1.2(2) Fig.9 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.1.2(2) Fig.10 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.1.2(2) Fig.11 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.1.2(2) Fig.12 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.1.2(2) Fig.13 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.2.1(2) Fig.1 “Interne Publicatie No. 25  UVA 1969″
 Toestemming
 10.2.1(2) Fig.2 “Interne Publicatie No. 25  UVA 1969″
 Toestemming
 10.2.1(2) Fig.3 “Interne Publicatie No. 25  UVA 1969″
 Toestemming
 10.2.1(2) Fig.4 “Interne Publicatie No. 25  UVA 1969″
 Toestemming
 10.2.1(2) Fig.5 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.2.1(2) Fig.6 S.G. Nooteboom e.a Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.2.1(2) Fig.7 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.2.1(2) Fig.8 S.G.Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.2.1(2) Fig.9abc A.M. Liberman e.a. American Psychological Association
 Formule Public Domain
 10.2.1(2) Fig.10 A.C.M. Rietveld e.a. Coutinho
 Toestemming Toestemming
 10.2.1(2) Fig.11 A.C.M. Rietveld e.a. Coutinho
 Toestemming Toestemming
 10.2.1(2) Fig.12 A.C.M. Rietveld e.a. Coutinho
 Toestemming Toestemming
 10.2.1(2) Fig.13 A.C.M. Rietveld e.a. Coutinho
 Toestemming Toestemming
 10.2.1(2) Fig.14 A.C.M. Rietveld e.a. Coutinho
 Toestemming Toestemming
 10.2.1(3) Geen verantwoordingen
 10.2.2(2) Fig.1 L. Kaiser
 Formule
 10.2.2(2) Fig.3 A.C.M. Rietveld e.a. Coutinho
 Toestemming Toestemming
 10.3.1(2) Fig. 1 N.R. French e.a. American Institute of Physics for the
 Formule Acoustical Society of America
 Formule
 10.3.1(2) Fig. 3 T.S. Kapteyn e.a. “Uitgave Ned.Ver. voor Audiologie
 Toestemming Toestemming
 10.3.1(2) Fig.4 M. Taselaar Proefschrift
 Toestemming
 10.3.1(2) Fig.5 G.A. Miller e.a. American Psychological Association
 onbereikbaar Toestemming ‘with citation that the content
 is in the public domain’
 10.3.2(2) Fig.1 A.C.M. Rietveld e.a. Coutinho
 Toestemming Toestemming
 10.3.2(2) Fig.2 A.C.M. Rietveld e.a. Coutinho
 Toestemming Toestemming
 10.3.3(2) Fig.1 F.L.E. Lecluse Proefschrift
 Toestemming
 10.3.3(2) Fig.2 A.C.M. Rietveld e.a. Coutinho
 Toestemming Toestemming
 10.3.3(2) Fig.3 D.G. Miller e.a. Presentatie Hamburg 2003
 Toestemming
 10.3.3(2) Fig.4 S.G. Nooteboom e.a. Van Gorcum
 Toestemming Toestemming
 10.3.3(2) Fig.5 M. Rodenburg Reed Busines
 Toestemming Toestemming
 10.3.3(2) Fig.6 H.K. Schutte e.a. Reed Business
 Toestemming Toestemming
 10.3.3(2) Fig.7 J.P.H. Pabon Journal of Voice
 Toestemming Toestemming
 10.3.3(2) Fig.8 H.K. Schutte e.a. Reed Business
 Toestemming Toestemming
 10.3.3(2) Fig.9 H.K. Schutte e.a. Reed Business
 Toestemming Toestemming

 

Rubriek 11 Spraak en taal

RubriekFiguurAuteurUitgever
 11.1.1(2) Geen verantwoordingen
 11.1.1(3) Geen verantwoordingen

 

Overige verantwoordingen

RubriekFiguurAuteurUitgever
 3.3.1(2) Fig.7 en “Brodmann  Korbinian (1868-1918)”
 7.2.9(2) Fig.1 Duits neuroloog die een indeling ‘kaart’
 gemaakt heeft van de schors van de
 grote hersenen in 52 gebieden. De
 indeling is nog steeds in gebruik.
Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H