Wat is nieuw

 

Gewijzigd

Datum Onderdeel Wijziging of toevoeging
2023-10

11.1.1.9(2). Signalering van stoornissen in de spraak- taalontwikkeling (screening).

 herschreven en inhoud van niveau 3 stuk erin verwerkt; niveau 3 stuk verwijderd
2023-9 5.4.1(2). Normen en standaarden voor meetapparatuur en meetmethoden in de audiologie  normen/standaarden/richtlijnen bijwerkt
2023-5 8.3.3(2) De stapediusreflextest(en) niv-2  herschreven & figuren vervangen
8.3.3(3). De stapediusreflextes(en) niv-3
 herschreven & toegevoegd: stimulusartefacten en continue compliantieregistratie
2022-7 7.1.1(2). Slechthorendheid en doofheid – Overzicht  Classificatie van gehoorverlies laat nu diverse systemen zien, met een keuze voor het WHO-systeem
7.1.1.5(2). De betekenis van een bepaalde verliesklasse  Gewijzigd overeenkomstig WHO-beschrijving
7.1.1.6(2)  Toegevoegd: de 35 dB grens voor verzekerde vergoeding van een hoortoestel

 

Algemeen: de redactie heeft een literatuursysteem in gebruik genomen, Zotero. Bij nieuwe teksten en teksten die groot onderhoud kregen en krijgen wordt dit systeem gebruikt. Het zal dus nog wel even duren voordat het hele leerboek bijgewerkt is op dit punt. De invoering van Zotero heeft tot gevolg:

  • dat uiteindelijk door het hele leerboek heen een consistent systeem gebruikt wordt. Correcties van een geciteerd item worden nu in alle referentielijsten doorgevoerd.
  • dat een verwijzing in de tekst nu ook een link is naar de referentielijst en
  • dat in de referentielijst, waar mogelijk, ook directe links staan naar de geciteerde artikelen of documenten. Een voorbeeld is te zien in Rubriek 11

Rubrieken 7 en 8: Het concept van de diagnose auditief verwerkingsprobleem is in Nederland verlaten. De inhoud van het leerboek is op diverse plekken aangepast aan dit nieuwe standpunt. De vervangende inhoud geeft ook aan wat ervoor in de plaats is gekomen en waarom.
Rubriek 8: het hoofdstuk over toonaudiometrie is gemoderniseerd en consistent gemaakt met Audtutor. Echt nieuw is dat het maskeren nu wordt uitgelegd met grafische ondersteuning in de vorm van figuren, die powerpoint presentaties zijn, zie een voorbeeld. De redactie is benieuwd of de lezers dit een verbetering vinden. We horen graag uw commentaar.

In voorbereiding c.q. plannen:

7.2.8. Auditieve neuropathie (herschrijven met uitbreiding), zal in 2023 gereed zijn.

8.3.14. Afbeeldingstechnieken – CT en MRI

6.3.1. Elektrostimulatie van de gehoorzenuw – Principe, eigenschappen en gebruik

Een lange termijn plan is een totale revisie van Rubriek 9 – Revalidatie, waarin vernieuwing van veel hoofdstukken en het invoeren van een groot inleidend hoofdstuk over signaalverwerking door protheses in zijn algemeenheid.

Vormgeving: de redactie heeft zich voorgenomen om dit nu ruim 20-jaar oude leerboek te hervormen in de richting van een Wiki. Ook dat is een proces van lange adem. De redactie is zich ervan bewust dat referenties naar specifieke delen van het boek zijn opgenomen in onderwijscurricula. Veranderingen in de opzet van het boek zullen daarom nooit plots en groot zijn.

Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H